kerbtier.de
Beetle fauna of Germany © 2007–2021 Christoph Benisch
DE | EN | Contact | Imprint | Privacy Policy | RSS
Banner kerbtier.de kTitelgrafik
 

Search answered requests for beetle ID


This module allows you to search answered ID requests submitted to our ID team. Requests can be searched by a number of different criteria (case sensitive for species and family). Matches will be displayed as list or thumbnail overview, alternatively as full or partial text or as dashboard. With exception of the full text mode, matches may be clustered according to a user-selected order criterion.


 Simple search
 Expert search
 Result filters

Matching: 771 requests  


1 2

Query duration: 39 ms
# 307271
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2021-10-17)
# 306871
Halyzia sedecimguttata
Tobias67 (2021-10-14)
# 306869
Tytthaspis sedecimpunctata
Tobias67 (2021-10-14)
# 306768
Geotrupes spiniger
Tobias67 (2021-10-13)
# 306724
Pterostichus oblongopunctatus
Tobias67 (2021-10-13)
# 306656
Necrophorus vespillo
Tobias67 (2021-10-12)
# 306634
Necrophorus vespilloides
Tobias67 (2021-10-12)
# 306592
Pterostichus niger
Tobias67 (2021-10-12)
# 306402
Typhaeus typhoeus
Tobias67 (2021-10-10)
# 306388
Oxypselaphus obscurus
Tobias67 (2021-10-10)
# 306363
Geotrupes spiniger
Tobias67 (2021-10-10)
# 306222
Brachyderes incanus
Tobias67 (2021-10-09)
# 306217
Platycis minutus
Tobias67 (2021-10-09)
# 306216
Corymbia rubra
Tobias67 (2021-10-09)
# 306213
Protaetia cuprea
Tobias67 (2021-10-09)
# 306204
Glischrochilus quadrisignatus
Tobias67 (2021-10-09)
# 306176
Ocypus olens
Tobias67 (2021-10-09)
# 306175
Anoplotrupes stercorosus
Tobias67 (2021-10-09)
# 306136
Otiorhynchus sulcatus
Tobias67 (2021-10-08)
# 306017
Aphodius prodromus
Tobias67 (2021-10-07)
# 305561
Adalia decempunctata
Tobias67 (2021-10-04)
# 305537
Brachonyx pineti
Tobias67 (2021-10-04)
# 305481
Amara aenea
Tobias67 (2021-10-03)
# 305470
Cetonia aurata
Tobias67 (2021-10-03)
# 305456
Nedyus quadrimaculatus
Tobias67 (2021-10-03)
# 305249
Byctiscus betulae
Tobias67 (2021-10-02)
# 305195
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-10-01)
# 305184
Vibidia duodecimguttata
Tobias67 (2021-10-01)
# 305176
Aphodius contaminatus
Tobias67 (2021-10-01)
# 304982
Platyrhinus resinosus
Tobias67 (2021-09-30)
# 304818
Catops picipes
Tobias67 (2021-09-28)
# 304803
Mycetina cruciata
Tobias67 (2021-09-28)
# 304784
Aphodius contaminatus
Tobias67 (2021-09-28)
# 304361
Rhynchites bacchus
Tobias67 (2021-09-26)
# 304357
Margarinotus bipustulatus
Tobias67 (2021-09-26)
# 304351
Aphodius contaminatus
Tobias67 (2021-09-26)
# 304349
Galeruca tanaceti
Tobias67 (2021-09-26)
# 304348
Coccinula quatuordecimpustulata
Tobias67 (2021-09-26)
# 304193
Ocypus cf. melanarius
Tobias67 (2021-09-24)
# 304164
Hypocassida subferruginea
Tobias67 (2021-09-24)
# 304144
Cetonia aurata
Tobias67 (2021-09-24)
# 304142
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-09-24)
# 304039
Dolichus halensis
Tobias67 (2021-09-23)
# 303976
Carabus hortensis
Tobias67 (2021-09-22)
# 303835
Carabus cancellatus
Tobias67 (2021-09-21)
# 303733
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2021-09-20)
# 303666
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-09-20)
# 301847
Ocypus olens
Tobias67 (2021-09-06)
# 301503
Agelastica alni
Tobias67 (2021-09-04)
# 300575
Gyrinus sp.
Tobias67 (2021-08-29)
# 300362
Chrysomela populi
Tobias67 (2021-08-28)
# 299759
Strophosoma faber
Tobias67 (2021-08-26)
# 299551
Ocypus olens
Tobias67 (2021-08-24)
# 299536
Exocentrus lusitanus
Tobias67 (2021-08-24)
# 299387
Strophosoma faber
Tobias67 (2021-08-23)
# 298954
Pogonocherus decoratus
Tobias67 (2021-08-22)
# 298865
Pogonocherus decoratus
Tobias67 (2021-08-21)
# 298848
Ocypus olens
Tobias67 (2021-08-21)
# 298445
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-08-19)
# 298331
Pseudoophonus calceatus
Tobias67 (2021-08-19)
# 298240
Carabus coriaceus
Tobias67 (2021-08-18)
# 298229
Carabus granulatus
Tobias67 (2021-08-18)
# 298086
Prionus coriarius
Tobias67 (2021-08-17)
# 298082
Philonthus sp.
Tobias67 (2021-08-17)
# 298078
Aspidapion validum
Tobias67 (2021-08-17)
# 298076
Rhopalapion longirostre
Tobias67 (2021-08-17)
# 298075
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-08-17)
# 298074
Lagria hirta
Tobias67 (2021-08-17)
# 296794
Hypocassida subferruginea
Tobias67 (2021-08-12)
# 296751
Amara bifrons
Tobias67 (2021-08-12)
# 296709
Calathus cinctus
Tobias67 (2021-08-12)
# 296701
Corymbia rubra
Tobias67 (2021-08-12)
# 296525
Strangalia attenuata
Tobias67 (2021-08-11)
# 296513
Chrysolina herbacea
Tobias67 (2021-08-11)
# 296506
Protaetia sp.
Tobias67 (2021-08-11)
# 296504
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-08-11)
# 296501
Silpha tristis
Tobias67 (2021-08-11)
# 296447
Leptinotarsa decemlineata
Tobias67 (2021-08-11)
# 296415
Oxythyrea funesta
Tobias67 (2021-08-11)
# 296397
Anoplotrupes stercorosus
Tobias67 (2021-08-11)
# 296290
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-08-10)
# 294531
Arhopalus rusticus
Tobias67 (2021-08-01)
# 293928
Galeruca tanaceti
Tobias67 (2021-07-30)
# 293892
Stethorus punctillum
Tobias67 (2021-07-30)
# 293824
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2021-07-30)
# 293696
Brachonyx pineti
Tobias67 (2021-07-29)
# 293397
Vibidia duodecimguttata
Tobias67 (2021-07-28)
# 292767
Corymbia rubra
Tobias67 (2021-07-26)
# 292655
Protaetia cuprea
Tobias67 (2021-07-25)
# 292640
Dromius quadrimaculatus
Tobias67 (2021-07-25)
# 292433
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2021-07-25)
# 292343
Furcipus rectirostris
Tobias67 (2021-07-24)
# 292004
Baris artemisiae
Tobias67 (2021-07-23)
# 291803
Chrysolina polita
Tobias67 (2021-07-22)
# 291396
Oryctes nasicornis
Tobias67 (2021-07-21)
# 291241
Pseudovadonia livida
Tobias67 (2021-07-20)
# 291054
Xylotrechus arvicola
Tobias67 (2021-07-19)
# 291053
Xylotrechus arvicola
Tobias67 (2021-07-19)
# 290798
Protaetia sp.
Tobias67 (2021-07-18)
# 290470
Oryctes nasicornis
Tobias67 (2021-07-17)
# 290184
Exocentrus punctipennis
Tobias67 (2021-07-16)
# 290143
Barynotus obscurus
Tobias67 (2021-07-16)
# 290042
Anoplotrupes stercorosus
Tobias67 (2021-07-15)
# 290035
Chrysolina fastuosa
Tobias67 (2021-07-15)
# 290027
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-07-15)
# 289999
Agelastica alni
Tobias67 (2021-07-15)
# 289981
Chrysomela sp.
Tobias67 (2021-07-15)
# 289929
Luperomorpha xanthodera
Tobias67 (2021-07-15)
# 289793
Scymnus abietis
Tobias67 (2021-07-14)
# 289561
Otiorhynchus raucus
Tobias67 (2021-07-13)
# 289487
Mononychus punctumalbum
Tobias67 (2021-07-13)
# 289475
Anomala dubia
Tobias67 (2021-07-13)
# 289276
Serica brunna
Tobias67 (2021-07-13)
# 289253
Lyctus cavicollis
Tobias67 (2021-07-12)
# 289248
Silpha tristis
Tobias67 (2021-07-12)
# 289171
Lyctus cavicollis
Tobias67 (2021-07-12)
# 289001
Endomychus coccineus
Tobias67 (2021-07-12)
# 288994
Cassida nebulosa
Tobias67 (2021-07-12)
# 288491
Carabus intricatus
Tobias67 (2021-07-11)
# 288428
Carabus glabratus
Tobias67 (2021-07-10)
# 288039
Bagous glabrirostris
Tobias67 (2021-07-09)
# 287892
Cionus hortulanus
Tobias67 (2021-07-09)
# 287565
Cantharis fulvicollis
Tobias67 (2021-07-08)
# 287558
Cantharis lateralis
Tobias67 (2021-07-08)
# 287519
Trinodes hirtus
Tobias67 (2021-07-08)
# 287499
Prosternon tessellatum
Tobias67 (2021-07-08)
# 287496
Agrypnus murina
Tobias67 (2021-07-08)
# 287494
Agrypnus murina
Tobias67 (2021-07-08)
# 287493
Amphotis marginata
Tobias67 (2021-07-08)
# 287491
Ptinus rufipes
Tobias67 (2021-07-08)
# 287342
Lixus filiformis
Tobias67 (2021-07-07)
# 287334
Larinus planus
Tobias67 (2021-07-07)
# 287294
Rhinoncus pericarpius
Tobias67 (2021-07-07)
# 287279
Parethelcus pollinarius
Tobias67 (2021-07-07)
# 287274
Nedyus quadrimaculatus
Tobias67 (2021-07-07)
# 287270
Baris artemisiae
Tobias67 (2021-07-07)
# 287269
Notoxus monoceros
Tobias67 (2021-07-07)
# 286891
Cteniopus flavus
Tobias67 (2021-07-06)
# 286879
Amphimallon solstitiale
Tobias67 (2021-07-06)
# 286878
Amphimallon solstitiale
Tobias67 (2021-07-06)
# 286874
Anomala dubia
Tobias67 (2021-07-06)
# 286819
Phyllopertha horticola
Tobias67 (2021-07-06)
# 286814
Cetonia aurata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286811
Dorcus parallelipipedus
Tobias67 (2021-07-06)
# 286788
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2021-07-06)
# 286787
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2021-07-06)
# 286786
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2021-07-06)
# 286785
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2021-07-06)
# 286773
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-07-06)
# 286772
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-07-06)
# 286771
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-07-06)
# 286765
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286749
Tytthaspis sedecimpunctata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286746
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286713
Vibidia duodecimguttata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286701
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-07-06)
# 286473
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2021-07-05)
# 286463
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2021-07-05)
# 286454
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2021-07-05)
# 286452
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2021-07-05)
# 286205
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-04)
# 286200
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-04)
# 286199
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-04)
# 286196
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-04)
# 286193
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-07-04)
# 283310
Malvapion malvae
Tobias67 (2021-06-27)
# 283150
Clytus arietis
Tobias67 (2021-06-27)
# 283148
Clytus arietis
Tobias67 (2021-06-27)
# 282454
Amphimallon solstitiale
Tobias67 (2021-06-25)
# 282350
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2021-06-25)
# 281927
Corticeus unicolor
Tobias67 (2021-06-24)
# 281254
Ocypus olens
Tobias67 (2021-06-22)
# 281249
Ocypus olens
Tobias67 (2021-06-22)
# 281230
Ocypus olens
Tobias67 (2021-06-22)
# 279549
Scymnus sp.
Tobias67 (2021-06-18)
# 279180
Oedemera sp.
Tobias67 (2021-06-17)
# 279170
Chaetopteroplia segetum
Tobias67 (2021-06-17)
# 279140
Oedemera femorata
Tobias67 (2021-06-17)
# 279121
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-06-17)
# 279102
Attagenus smirnovi
Tobias67 (2021-06-17)
# 278820
Dasytes sp.
Tobias67 (2021-06-16)
# 278806
Chrysomela populi
Tobias67 (2021-06-16)
# 278699
Dasytes cyaneus
Tobias67 (2021-06-16)
# 278672
Dasytes plumbeus
Tobias67 (2021-06-16)
# 278656
Dasytes plumbeus
Tobias67 (2021-06-16)
# 278196
Attagenus unicolor
Tobias67 (2021-06-15)
# 278150
Stenurella melanura
Tobias67 (2021-06-15)
# 278135
Stenurella melanura
Tobias67 (2021-06-15)
# 277851
Cantharis livida
Tobias67 (2021-06-14)
# 277621
Aphidecta obliterata
Tobias67 (2021-06-14)
# 277617
Leiopus nebulosus/​linnei
Tobias67 (2021-06-14)
# 277556
Ceutorhynchus obstrictus
Tobias67 (2021-06-14)
# 277396
Cantharis fusca
Tobias67 (2021-06-13)
# 277265
Harmonia sp.
Tobias67 (2021-06-13)
# 277108
Plagionotus arcuatus
Tobias67 (2021-06-13)
# 277072
Podagrica fuscicornis
Tobias67 (2021-06-13)
# 276724
Xylotrechus rusticus
Tobias67 (2021-06-12)
# 276124
Alosterna tabacicolor
Tobias67 (2021-06-11)
# 276113
Agrilus biguttatus
Tobias67 (2021-06-11)
# 276099
Cantharis sp.
Tobias67 (2021-06-11)
# 276065
Mycetophagus quadripustulatus
Tobias67 (2021-06-11)
# 276034
Triplax rufipes
Tobias67 (2021-06-11)
# 276017
Tomoxia bucephala
Tobias67 (2021-06-11)
# 275703
Pytho depressus
Tobias67 (2021-06-11)
# 275698
Polydrusus sericeus
Tobias67 (2021-06-11)
# 275517
Byturus ochraceus
Tobias67 (2021-06-10)
# 275259
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-06-10)
# 275092
Anthrenus verbasci
Tobias67 (2021-06-09)
# 274959
Scolytus scolytus
Tobias67 (2021-06-09)
# 274631
Ebaeus flavicornis
Tobias67 (2021-06-09)
# 274396
Scymnus frontalis
Tobias67 (2021-06-08)
# 273658
Leptinotarsa decemlineata
Tobias67 (2021-06-07)
# 273657
Leptinotarsa decemlineata
Tobias67 (2021-06-07)
# 273432
Phyllobius pomaceus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273426
Larinus planus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273405
Notoxus monoceros
Tobias67 (2021-06-06)
# 273399
Pyrochroa serraticornis
Tobias67 (2021-06-06)
# 273391
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-06-06)
# 273384
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-06-06)
# 273379
Coccinula quatuordecimpustulata
Tobias67 (2021-06-06)
# 273377
Anthrenus pimpinellae
Tobias67 (2021-06-06)
# 273369
Tychius quinquepunctatus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273349
Agrypnus murina
Tobias67 (2021-06-06)
# 273339
Lagria atripes
Tobias67 (2021-06-06)
# 273329
Dorcus parallelipipedus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273321
Isomira sp.
Tobias67 (2021-06-06)
# 273311
Cantharis nigricans
Tobias67 (2021-06-06)
# 273304
Malachius s.l. sp.
Tobias67 (2021-06-06)
# 273302
Nedyus quadrimaculatus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273286
Phyllobius pomaceus
Tobias67 (2021-06-06)
# 273278
Cetonia aurata
Tobias67 (2021-06-06)
# 273217
Strophosoma capitatum
Tobias67 (2021-06-06)
# 273207
Phyllobius virideaeris
Tobias67 (2021-06-06)
# 273171
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2021-06-06)
# 273168
Cicindela campestris
Tobias67 (2021-06-06)
# 271891
Anthrenus verbasci
Tobias67 (2021-06-05)
# 271879
Otiorhynchus sp.
Tobias67 (2021-06-05)
# 271868
Anthrenus scrophulariae
Tobias67 (2021-06-05)
# 271545
Scymnus rubromaculatus
Tobias67 (2021-06-04)
# 271526
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-06-04)
# 271504
Agelastica alni
Tobias67 (2021-06-04)
# 271381
Scaphidium quadrimaculatum
Tobias67 (2021-06-04)
# 271368
Scaphidium quadrimaculatum
Tobias67 (2021-06-04)
# 271295
Calvia quatuordecimguttata
Tobias67 (2021-06-04)
# 271083
Adalia bipunctata
Tobias67 (2021-06-03)
# 270814
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-06-03)
# 270530
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-06-03)
# 270515
Harmonia axyridis
Tobias67 (2021-06-03)
# 270393
Saprinus sp.
Tobias67 (2021-06-03)
# 270308
Anthrenocerus australis
Tobias67 (2021-06-03)
# 269808
Adalia bipunctata
Tobias67 (2021-06-02)
# 269334
Xylodrepa quadrimaculata
Tobias67 (2021-06-01)
# 268345
Hedobia imperialis
Tobias67 (2021-05-30)
# 267897
Anaspis maculata
Tobias67 (2021-05-30)
# 267530
Lagria atripes
Tobias67 (2021-05-29)
# 266190
Melolontha melolontha
Tobias67 (2021-05-26)
# 265806
Platycerus caraboides
Tobias67 (2021-05-25)
# 265617
Calosoma inquisitor
Tobias67 (2021-05-25)
# 265426
Cetonia aurata
Tobias67 (2021-05-25)
# 265422
Pyrochroa coccinea
Tobias67 (2021-05-25)
# 265417
Schizotus pectinicornis
Tobias67 (2021-05-24)
# 265402
Pyrrhidium sanguineum
Tobias67 (2021-05-24)
# 265398
Strophosoma melanogrammum
Tobias67 (2021-05-24)
# 265390
Rhagonycha lignosa
Tobias67 (2021-05-24)
# 265384
Phymatodes alni
Tobias67 (2021-05-24)
# 265062
Tytthaspis sedecimpunctata
Tobias67 (2021-05-24)
# 264290
Thanasimus formicarius
Tobias67 (2021-05-23)
# 264231
Thanasimus formicarius
Tobias67 (2021-05-23)
# 263906
Neogalerucella tenella
Tobias67 (2021-05-23)
# 263881
Bruchus luteicornis
Tobias67 (2021-05-22)
# 263369
Hedobia imperialis
Tobias67 (2021-05-21)
# 262908
Margarinotus bipustulatus
Tobias67 (2021-05-20)
# 262441
Pissodes pini
Tobias67 (2021-05-19)
# 262133
Parethelcus pollinarius
Tobias67 (2021-05-18)
# 262123
Nedyus quadrimaculatus
Tobias67 (2021-05-18)
# 261527
Cassida nebulosa
Tobias67 (2021-05-17)
# 261480
Rhagium inquisitor
Tobias67 (2021-05-17)
# 261281
Ostoma ferruginea
Tobias67 (2021-05-16)
# 261113
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2021-05-16)
# 261107
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2021-05-16)
# 260756
Cantharis rustica
Tobias67 (2021-05-15)
# 260113
Adalia decempunctata
Tobias67 (2021-05-14)
# 259464
Mycetophagus atomarius
Tobias67 (2021-05-13)
# 258791
Xestobium plumbeum
Tobias67 (2021-05-12)
# 258509
Notoxus monoceros
Tobias67 (2021-05-11)
# 258085
Trox scaber
Tobias67 (2021-05-11)
# 257852
Coccinula quatuordecimpustulata
Tobias67 (2021-05-10)
# 257520
Hylecoetus dermestoides
Tobias67 (2021-05-09)
# 257474
Bradybatus kellneri
Tobias67 (2021-05-09)
# 255908
Bradybatus kellneri
Tobias67 (2021-05-03)
# 255626
Acanthocinus aedilis
Tobias67 (2021-05-02)
# 255302
Xestobium plumbeum
Tobias67 (2021-05-01)
# 255191
Meligethes sp.
Tobias67 (2021-05-01)
# 252601
Diaperis boleti
Tobias67 (2021-04-21)
# 235082
Calvia quatuordecimguttata
Tobias67 (2020-11-15)
# 232489
Tachyporus hypnorum
Tobias67 (2020-10-24)
# 232343
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2020-10-23)
# 231981
Cryptophagus postpositus
Tobias67 (2020-10-21)
# 230305
Aphodius contaminatus
Tobias67 (2020-10-04)
# 230234
Chilocorus bipustulatus
Tobias67 (2020-10-03)
# 230219
Rhyzobius chrysomeloides
Tobias67 (2020-10-03)
# 230209
Aphodius prodromus
Tobias67 (2020-10-03)
# 229666
Agathidium varians
Tobias67 (2020-09-28)
# 228649
Psylliodes sp.
Tobias67 (2020-09-20)
# 228648
Harmonia axyridis
Tobias67 (2020-09-20)
# 228643
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2020-09-20)
# 227242
Aphodius distinctus
Tobias67 (2020-09-08)
# 227239
Aphodius contaminatus
Tobias67 (2020-09-08)
# 227232
Anatis ocellata
Tobias67 (2020-09-08)
# 227002
Scymnus suturalis
Tobias67 (2020-09-06)
# 226971
Monochamus galloprovincialis
Tobias67 (2020-09-06)
# 226675
Strophosoma melanogrammum
Tobias67 (2020-09-05)
# 226661
Sitona hispidulus
Tobias67 (2020-09-05)
# 226660
Brachyderes incanus
Tobias67 (2020-09-05)
# 226659
Pogonocherus hispidus
Tobias67 (2020-09-05)
# 223638
Halyzia sedecimguttata
Tobias67 (2020-08-16)
# 223632
Harmonia axyridis
Tobias67 (2020-08-16)
# 223630
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2020-08-16)
# 223302
Calvia decemguttata
Tobias67 (2020-08-14)
# 222403
Oenopia conglobata
Tobias67 (2020-08-09)
# 222034
Cassida flaveola
Tobias67 (2020-08-07)
# 222023
Apion sp.
Tobias67 (2020-08-07)
# 222008
Otiorhynchus ovatus
Tobias67 (2020-08-07)
# 222006
Galeruca tanaceti
Tobias67 (2020-08-07)
# 221922
Anthicus bimaculatus
Tobias67 (2020-08-07)
# 221913
Coccinula quatuordecimpustulata
Tobias67 (2020-08-06)
# 221911
Tytthaspis sedecimpunctata
Tobias67 (2020-08-06)
# 221910
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2020-08-06)
# 221908
Harmonia axyridis
Tobias67 (2020-08-06)
# 221906
Harmonia axyridis
Tobias67 (2020-08-06)
# 221729
Chrysomela tremulae
Tobias67 (2020-08-05)
# 221094
Sitona gressorius
Tobias67 (2020-08-02)
# 220972
Polyphylla fullo
Tobias67 (2020-08-02)
# 220603
Anatis ocellata
Tobias67 (2020-07-31)
# 220491
Tyrus mucronatus
Tobias67 (2020-07-30)
# 220404
Calvia decemguttata
Tobias67 (2020-07-30)
# 220046
Uleiota planata
Tobias67 (2020-07-28)
# 219972
Cartodere nodifer
Tobias67 (2020-07-28)
# 219959
Litargus connexus
Tobias67 (2020-07-28)
# 219948
Asiorestia transversa
Tobias67 (2020-07-28)
# 219925
Gasterocercus depressirostris
Tobias67 (2020-07-28)
# 219880
Phymatodes testaceus
Tobias67 (2020-07-28)
# 218893
Notoxus monoceros
Tobias67 (2020-07-25)
# 218885
Amphotis marginata
Tobias67 (2020-07-25)
# 218830
Tanymecus palliatus
Tobias67 (2020-07-25)
# 218467
Anaspis flava
Tobias67 (2020-07-24)
# 218375
Anaspis flava
Tobias67 (2020-07-23)
# 218343
Lygistopterus sanguineus
Tobias67 (2020-07-23)
# 217639
Adalia bipunctata
Tobias67 (2020-07-21)
# 217558
Platypus cylindrus
Tobias67 (2020-07-20)
# 217538
Lymexylon navale
Tobias67 (2020-07-20)
# 217523
Serica brunna
Tobias67 (2020-07-20)
# 217516
Pediacus depressus
Tobias67 (2020-07-20)
# 216700
Altica quercetorum
Tobias67 (2020-07-17)
# 216697
Lagria hirta
Tobias67 (2020-07-17)
# 215768
Notoxus monoceros
Tobias67 (2020-07-14)
# 215767
Tritoma bipustulata
Tobias67 (2020-07-14)
# 215762
Corymbia rubra
Tobias67 (2020-07-14)
# 215385
Anomala dubia
Tobias67 (2020-07-13)
# 215129
Leptura quadrifasciata
Tobias67 (2020-07-12)
# 215086
Coccinella septempunctata
Tobias67 (2020-07-12)
# 214815
Exocentrus lusitanus
Tobias67 (2020-07-11)
# 214795
Amphotis marginata
Tobias67 (2020-07-11)
# 214779
Harmonia quadripunctata
Tobias67 (2020-07-11)
# 214771
Axinotarsus ruficollis
Tobias67 (2020-07-11)
# 214589
Scymnus rubromaculatus
Tobias67 (2020-07-11)
# 214543
Oenopia conglobata
Tobias67 (2020-07-11)
# 214514
Scymnus rubromaculatus
Tobias67 (2020-07-10)
# 214471
Stenocarus ruficornis
Tobias67 (2020-07-10)
# 214453
Otiorhynchus singularis
Tobias67 (2020-07-10)
# 214447
Otiorhynchus cf. sulcatus
Tobias67 (2020-07-10)
# 214394
Pseudocistela ceramboides
Tobias67 (2020-07-10)
# 214163
Silpha tristis
Tobias67 (2020-07-09)
# 213878
Carabus nemoralis
Tobias67 (2020-07-08)
# 213862
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2020-07-08)
# 213848
Lygistopterus sanguineus
Tobias67 (2020-07-08)
# 213722
Anthrenus fuscus
Tobias67 (2020-07-08)
# 213715
Anthrenus pimpinellae
Tobias67 (2020-07-08)
# 212798
Pseudovadonia livida
Tobias67 (2020-07-05)
# 212789
Stenurella nigra
Tobias67 (2020-07-05)
# 212780
Trichodes apiarius
Tobias67 (2020-07-05)
# 212776
Rhagonycha fulva
Tobias67 (2020-07-05)
# 212769
Leptura maculata
Tobias67 (2020-07-05)
# 212755
Rhopalapion longirostre
Tobias67 (2020-07-05)
# 212754
Harmonia axyridis
Tobias67 (2020-07-05)
# 212748
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2020-07-05)
# 212744
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2020-07-05)
# 211856
Variimorda sp.
Tobias67 (2020-07-03)
# 211824
Axinotarsus ruficollis
Tobias67 (2020-07-03)
# 211796
Anisosticta novemdecimpunctata
Tobias67 (2020-07-03)
# 211760
Psyllobora vigintiduopunctata
Tobias67 (2020-07-03)
# 211756
Hispa atra
Tobias67 (2020-07-03)
# 210979
Chilocorus bipustulatus
Tobias67 (2020-07-01)
# 210857
Oedemera-lurida-Aggregat
Tobias67 (2020-06-30)
# 210843
Oedemera femorata
Tobias67 (2020-06-30)
# 210835
Pseudovadonia livida
Tobias67 (2020-06-30)
# 210731
Hippodamia variegata
Tobias67 (2020-06-30)
# 210697
Cteniopus flavus
Tobias67 (2020-06-30)
# 210695
Baris artemisiae
Tobias67 (2020-06-30)
# 210672
Lygistopterus sanguineus
Tobias67 (2020-06-30)
# 210589
Harpalus rubripes
Tobias67 (2020-06-29)
# 210118
Cryptocephalus moraei
Tobias67 (2020-06-28)
# 210048
Cryptocephalus fulvus
Tobias67 (2020-06-28)
# 209974
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
Tobias67 (2020-06-28)
# 209947
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2020-06-28)
# 209165
Aphidecta obliterata
Tobias67 (2020-06-26)
# 208595
Hoplia sp.
Tobias67 (2020-06-24)
# 208482
Anisotoma humeralis
Tobias67 (2020-06-24)
# 208311
Notiophilus palustris
Tobias67 (2020-06-24)
# 208222
Tomoxia bucephala
Tobias67 (2020-06-23)
# 207555
Tillus elongatus
Tobias67 (2020-06-22)
# 207397
Sinodendron cylindricum
Tobias67 (2020-06-22)
# 207282
Xylotrechus antilope
Tobias67 (2020-06-21)
# 206284
Scaphidium quadrimaculatum
Tobias67 (2020-06-19)
# 206082
Philonthus decorus
Tobias67 (2020-06-19)
# 205643
Adalia bipunctata
Tobias67 (2020-06-18)
# 205556
cf. Cryptolestes duplicatus
Tobias67 (2020-06-18)
# 205260
Cychramus luteus
Tobias67 (2020-06-17)
# 205119
Melandrya caraboides
Tobias67 (2020-06-17)
# 205089
Rhinoncus pericarpius
Tobias67 (2020-06-17)
# 205011
Dalopius marginatus
Tobias67 (2020-06-17)
# 204494
Ptilinus fuscus
Tobias67 (2020-06-16)
# 204240
Agrilus biguttatus
Tobias67 (2020-06-15)
# 204187
Rhopalapion longirostre
Tobias67 (2020-06-15)
# 204184
Clytra laeviuscula
Tobias67 (2020-06-15)
# 203842
Vibidia duodecimguttata
Tobias67 (2020-06-14)
# 203825
Alosterna tabacicolor
Tobias67 (2020-06-14)
# 203815
Ptinus rufipes
Tobias67 (2020-06-14)
# 201770
Sericus brunneus
Tobias67 (2020-06-11)
# 201567
Triplax lepida
Tobias67 (2020-06-10)
# 201253
Trogoderma angustum
Tobias67 (2020-06-10)
# 201209
Gonodera luperus
Tobias67 (2020-06-09)
# 201200
Pseudocistela ceramboides
Tobias67 (2020-06-09)
# 201150
Hyperaspis campestris
Tobias67 (2020-06-09)
# 201129
Spondylis buprestoides
Tobias67 (2020-06-09)
# 200797
Alosterna tabacicolor
Tobias67 (2020-06-08)
# 200122
Calvia quatuordecimguttata
Tobias67 (2020-06-07)
# 199098
Polydrusus cervinus
Tobias67 (2020-06-05)
# 199073
Dasytes sp.
Tobias67 (2020-06-05)
# 199065
Dasytes plumbeus
Tobias67 (2020-06-05)
# 198702
Anthaxia quadripunctata/​godeti
Tobias67 (2020-06-04)
# 198031
Tanymecus palliatus
Tobias67 (2020-06-03)
# 197535
Mordellochroa abdominalis
Tobias67 (2020-06-02)
# 197043
Ectinus aterrimus
Tobias67 (2020-06-01)
# 197039
Curculio glandium
Tobias67 (2020-06-01)
# 197030
Cantharis rustica
Tobias67 (2020-06-01)
# 197024
Bostrichus capucinus
Tobias67 (2020-06-01)
# 197023
Exochomus quadripustulatus
Tobias67 (2020-06-01)
# 196650
Strophosoma capitatum
Tobias67 (2020-05-31)
# 196647
Leiopus nebulosus/​linnei
Tobias67 (2020-05-31)
# 196642
Rhagium inquisitor
Tobias67 (2020-05-31)
# 196629
Cerambyx scopolii
Tobias67 (2020-05-31)
# 196619
Stenurella nigra
Tobias67 (2020-05-31)
# 196613
Lagria atripes
Tobias67 (2020-05-31)
# 195956
Anotylus sp.
Tobias67 (2020-05-30)
# 195930
Polydrusus sericeus
Tobias67 (2020-05-30)
# 195521
Orchesia undulata
Tobias67 (2020-05-30)
# 195506
Agrypnus murina
Tobias67 (2020-05-30)
# 195453
Elaphrus cupreus
Tobias67 (2020-05-29)
# 195367
Peritelus sphaeroides
Tobias67 (2020-05-29)
# 195348
Phyllobius pomaceus
Tobias67 (2020-05-29)
# 195339
Propylea quatuordecimpunctata
Tobias67 (2020-05-29)
# 195330
Nedyus quadrimaculatus
Tobias67 (2020-05-29)
# 195310
Agrypnus murina
Tobias67 (2020-05-29)
# 194903
Gonioctena decemnotata
Tobias67 (2020-05-28)
# 194891
Ectinus aterrimus
Tobias67 (2020-05-28)
# 194876
Plagionotus arcuatus
Tobias67 (2020-05-28)
# 191514
Cortodera humeralis
Tobias67 (2020-05-22)
# 191055
Ectinus aterrimus
Tobias67 (2020-05-22)
# 191038
Denticollis linearis
Tobias67 (2020-05-22)
# 191026
Grammoptera ruficornis
Tobias67 (2020-05-21)
# 190996
Cantharis nigricans
Tobias67 (2020-05-21)
# 190959
Clytus arietis
Tobias67 (2020-05-21)
# 190942
Phyllobius argentatus
Tobias67 (2020-05-21)
# 190370
Cetonia aurata
Tobias67 (2020-05-20)
# 190327
Schizotus pectinicornis
Tobias67 (2020-05-20)
# 189846
Phyllobius maculicornis
Tobias67 (2020-05-19)
# 189218
Brachyderes incanus
Tobias67 (2020-05-18)
# 189182
Hypera postica
Tobias67 (2020-05-18)
# 188747
Malachius bipustulatus
Tobias67 (2020-05-17)
# 188739
Rhynchites auratus
Tobias67 (2020-05-17)