kerbtier.de
Beetle fauna of Germany © 2007–2021 Christoph Benisch
DE | EN | Contact | Imprint | Privacy Policy | RSS
Banner kerbtier.de kTitelgrafik
 

Search answered requests for beetle ID


This module allows you to search answered ID requests submitted to our ID team. Requests can be searched by a number of different criteria (case sensitive for species and family). Matches will be displayed as list or thumbnail overview, alternatively as full or partial text or as dashboard. With exception of the full text mode, matches may be clustered according to a user-selected order criterion.


 Simple search
 Expert search
 Result filter

Matching: 2097 requests  


Pages:  1 2 3 4 5

Query duration: 69 ms
# 258976
Phyllodrepa sp.
kiki69 (2021-05-12)
# 258649
Omaliinae sp.
kiki69 (2021-05-12)
# 258644
Curculio nucum
kiki69 (2021-05-12)
# 258639
Rhizophagus sp.
kiki69 (2021-05-12)
# 258546
Spermophagus sp.
kiki69 (2021-05-11)
# 258535
Badister sp.
kiki69 (2021-05-11)
# 250631
Epuraea melanocephala
kiki69 (2021-04-10)
# 250629
Epuraea cf. variegata
kiki69 (2021-04-10)
# 250621
Chrysolina sanguinolenta
kiki69 (2021-04-10)
# 239474
Trechus sp.
kiki69 (2021-01-03)
# 239431
Bradybatus kellneri
kiki69 (2021-01-03)
# 239397
Pyrochroa serraticornis
kiki69 (2021-01-03)
# 239391
Parophonus maculicornis
kiki69 (2021-01-03)
# 239387
Ampedus elegantulus
kiki69 (2021-01-03)
# 239386
Phyllobius oblongus
kiki69 (2021-01-03)
# 239385
Phyllobius calcaratus
kiki69 (2021-01-03)
# 239379
Pterostichus oblongopunctatus
kiki69 (2021-01-03)
# 239371
Mogulones raphani
kiki69 (2021-01-03)
# 239294
Baris laticollis
kiki69 (2021-01-02)
# 239283
Atholus duodecimstriatus
kiki69 (2021-01-02)
# 239282
Olibrus cf. bicolor
kiki69 (2021-01-02)
# 239281
Platystethus sp.
kiki69 (2021-01-02)
# 239277
Stenocarus ruficornis
kiki69 (2021-01-02)
# 239275
Monotoma picipes
kiki69 (2021-01-02)
# 239271
Anthonomus rubi
kiki69 (2021-01-02)
# 239270
Microlestes minutulus
kiki69 (2021-01-02)
# 239269
Vincenzellus ruficollis
kiki69 (2021-01-02)
# 239267
Mycetophagus sp.
kiki69 (2021-01-02)
# 239264
Galeruca pomonae
kiki69 (2021-01-02)
# 239260
Stenus sp.
kiki69 (2021-01-02)
# 239256
Lithocharis nigriceps
kiki69 (2021-01-02)
# 239252
Bembidion sp.
kiki69 (2021-01-02)
# 239249
Bembidion testaceum
kiki69 (2021-01-02)
# 239246
Bembidion quadrimaculatum
kiki69 (2021-01-02)
# 239245
Bembidion semipunctatum
kiki69 (2021-01-02)
# 239244
Bembidion articulatum
kiki69 (2021-01-02)
# 239242
Bembidion assimile
kiki69 (2021-01-02)
# 239241
Elaphrus riparius
kiki69 (2021-01-02)
# 239240
Otiorhynchus ovatus
kiki69 (2021-01-02)
# 239239
Lathrobium sp.
kiki69 (2021-01-02)
# 239136
Bembidion argenteolum
kiki69 (2021-01-01)
# 238959
Anobiidae sp.
kiki69 (2020-12-30)
# 238957
Tachyerges salicis
kiki69 (2020-12-30)
# 238952
Phloeophagus lignarius
kiki69 (2020-12-30)
# 238875
Scymnus ferrugatus
kiki69 (2020-12-29)
# 238873
Rhamphus pulicarius
kiki69 (2020-12-29)
# 238872
Calvia quatuordecimguttata
kiki69 (2020-12-29)
# 238859
Gymnetron tetrum
kiki69 (2020-12-29)
# 238854
cf. Pria dulcamarae
kiki69 (2020-12-29)
# 238805
Bruchus affinis
kiki69 (2020-12-28)
# 238802
Phytoecia nigricornis
kiki69 (2020-12-28)
# 238783
Otiorhynchus ligustici
kiki69 (2020-12-28)
# 238779
Protapion sp.
kiki69 (2020-12-28)
# 238775
Agriotes sp.
kiki69 (2020-12-28)
# 238770
Sphaeroderma testaceum
kiki69 (2020-12-28)
# 238607
Trixagus sp.
kiki69 (2020-12-27)
# 238602
Anthaxia candens
kiki69 (2020-12-27)
# 238579
Harpalus affinis
kiki69 (2020-12-27)
# 238574
Trechus sp.
kiki69 (2020-12-27)
# 238569
Trox scaber
kiki69 (2020-12-27)
# 238566
Ochina ptinoides
kiki69 (2020-12-27)
# 238562
Agabus sp.
kiki69 (2020-12-27)
# 238561
Ips typographus
kiki69 (2020-12-27)
# 238543
Gymnetron antirrhini
kiki69 (2020-12-27)
# 225080
Mecinus janthinus
kiki69 (2020-08-25)
# 225077
Quedius cruentus
kiki69 (2020-08-25)
# 225075
Dasytes cf. fusculus
kiki69 (2020-08-25)
# 225074
Phyllobius cf. roboretanus
kiki69 (2020-08-25)
# 225073
Cryptocephalus chrysopus
kiki69 (2020-08-25)
# 225072
Ischnomera sp.
kiki69 (2020-08-25)
# 225071
Phytoecia cylindrica
kiki69 (2020-08-25)
# 225070
Polydrusus inustus
kiki69 (2020-08-25)
# 225069
Pleurophorus caesus
kiki69 (2020-08-25)
# 205879
Mecinus pyraster
kiki69 (2020-06-19)
# 205875
Scymninae sp.
kiki69 (2020-06-19)
# 205858
Ptilinus pectinicornis
kiki69 (2020-06-18)
# 205850
Ptomaphagus sp.
kiki69 (2020-06-18)
# 205319
Sphaeroderma rubidum
kiki69 (2020-06-17)
# 205305
Tychius meliloti
kiki69 (2020-06-17)
# 205297
Ceutorhynchus assimilis
kiki69 (2020-06-17)
# 205271
Acanephodus onopordi
kiki69 (2020-06-17)
# 205232
Baris sp.
kiki69 (2020-06-17)
# 205212
Omphalapion sp.
kiki69 (2020-06-17)
# 205110
Ceutorhynchus pallidactylus
kiki69 (2020-06-17)
# 205102
Paratachys sp.
kiki69 (2020-06-17)
# 204845
Coccidula rufa
kiki69 (2020-06-16)
# 204843
Cryptocephalus ocellatus
kiki69 (2020-06-16)
# 204832
Coelostoma orbiculare
kiki69 (2020-06-16)
# 204823
Pelochares versicolor
kiki69 (2020-06-16)
# 204814
cf. Chaetophora spinosa
kiki69 (2020-06-16)
# 204811
Acupalpus flavicollis
kiki69 (2020-06-16)
# 204800
Oodes helopioides
kiki69 (2020-06-16)
# 204787
Margarinotus purpurascens
kiki69 (2020-06-16)
# 204772
Diachromus germanus
kiki69 (2020-06-16)
# 202379
Donus salviae
kiki69 (2020-06-12)
# 186692
Caenorhinus sp.
kiki69 (2020-05-12)
# 186676
Coryssomerus capucinus
kiki69 (2020-05-12)
# 186151
Bembidion striatum
kiki69 (2020-05-11)
# 186128
Anthophagus praeustus
kiki69 (2020-05-11)
# 184592
Harpalus dimidiatus
kiki69 (2020-05-09)
# 182239
Elaphrus riparius
kiki69 (2020-05-03)
# 182144
Bembidion azurescens
kiki69 (2020-05-02)
# 182133
Paranchus albipes
kiki69 (2020-05-02)
# 182129
Agonum marginatum
kiki69 (2020-05-02)
# 182123
Nebria salina
kiki69 (2020-05-02)
# 181810
Protapion sp.
kiki69 (2020-05-01)
# 181804
Acanephodus onopordi
kiki69 (2020-05-01)
# 181797
Caenorhinus aequatus
kiki69 (2020-05-01)
# 181790
Kateretes pedicularius
kiki69 (2020-05-01)
# 181781
Tychius quinquepunctatus
kiki69 (2020-05-01)
# 181779
Hispa atra
kiki69 (2020-05-01)
# 176439
Xantholinus sp.
kiki69 (2020-04-15)
# 176438
Geostiba circellaris
kiki69 (2020-04-15)
# 176437
Otiorhynchus raucus
kiki69 (2020-04-15)
# 176436
Hypera postica
kiki69 (2020-04-15)
# 176433
Dorytomus ictor
kiki69 (2020-04-15)
# 176432
Dorytomus longimanus
kiki69 (2020-04-15)
# 176401
Sepedophilus sp.
kiki69 (2020-04-14)
# 176400
Tachyporus sp.
kiki69 (2020-04-14)
# 176399
Sunius cf. melanocephalus
kiki69 (2020-04-14)
# 176395
Anthobium atrocephalum
kiki69 (2020-04-14)
# 176388
Coelostoma orbiculare
kiki69 (2020-04-14)
# 170868
Acrotrichis sp.
kiki69 (2020-03-12)
# 170867
Paederus littoralis
kiki69 (2020-03-12)
# 170863
Stenolophus mixtus
kiki69 (2020-03-12)
# 170861
Badister bullatus
kiki69 (2020-03-12)
# 170404
Oulema gallaeciana
kiki69 (2020-03-06)
# 170403
Nephus quadrimaculatus
kiki69 (2020-03-06)
# 170388
Notiophilus rufipes
kiki69 (2020-03-05)
# 170385
Hippodamia undecimnotata
kiki69 (2020-03-05)
# 170383
Harpalus atratus
kiki69 (2020-03-05)
# 170380
Malachius bipustulatus
kiki69 (2020-03-05)
# 170377
Rhyzobius litura
kiki69 (2020-03-05)
# 170376
Dinoptera collaris
kiki69 (2020-03-05)
# 170375
Ophonus nitidulus
kiki69 (2020-03-05)
# 170374
Anaspis maculata
kiki69 (2020-03-05)
# 170373
Anaspis flava
kiki69 (2020-03-05)
# 169535
Tritoma bipustulata
kiki69 (2020-02-19)
# 169534
Bembidion articulatum
kiki69 (2020-02-19)
# 169494
Nanophyes marmoratus
kiki69 (2020-02-18)
# 169493
Limnobaris dolorosa
kiki69 (2020-02-18)
# 169492
Coccidula rufa
kiki69 (2020-02-18)
# 169439
Amara familiaris
kiki69 (2020-02-17)
# 169437
Hydrobius sp.
kiki69 (2020-02-17)
# 169435
Anthrenus pimpinellae
kiki69 (2020-02-17)
# 169434
Anacaena sp.
kiki69 (2020-02-17)
# 169433
Harpalus distinguendus
kiki69 (2020-02-17)
# 169432
Amara cf. familiaris
kiki69 (2020-02-17)
# 169313
Cicindela campestris
kiki69 (2020-02-15)
# 169309
Gastrophysa polygoni
kiki69 (2020-02-15)
# 169301
Aphodius distinctus
kiki69 (2020-02-15)
# 169300
Opatrum sabulosum
kiki69 (2020-02-15)
# 169298
Anthocomus bipunctatus
kiki69 (2020-02-15)
# 169292
Ceutorhynchus cf. floralis
kiki69 (2020-02-15)
# 169286
Magdalis ruficornis
kiki69 (2020-02-15)
# 168500
Phyllobius pyri
kiki69 (2020-01-31)
# 168315
Adalia decempunctata
kiki69 (2020-01-26)
# 168313
Adalia decempunctata
kiki69 (2020-01-26)
# 168311
Adalia bipunctata
kiki69 (2020-01-26)
# 168310
Adalia decempunctata
kiki69 (2020-01-26)
# 168308
Adalia bipunctata
kiki69 (2020-01-26)
# 168306
Bruchus luteicornis
kiki69 (2020-01-26)
# 168290
Furcipus rectirostris
kiki69 (2020-01-26)
# 168287
Gibbium psylloides/​aequinoctiale
kiki69 (2020-01-26)
# 168283
Harmonia axyridis
kiki69 (2020-01-26)
# 168230
Tanysphyrus lemnae
kiki69 (2020-01-23)
# 168007
Acupalpus sp.
kiki69 (2020-01-19)
# 168006
Notiophilus rufipes
kiki69 (2020-01-19)
# 167992
Cyphocleonus dealbatus
kiki69 (2020-01-18)
# 167990
Asiorestia sp.
kiki69 (2020-01-18)
# 167988
Carpophilus marginellus
kiki69 (2020-01-18)
# 167985
Carpophilus hemipterus
kiki69 (2020-01-18)
# 167195
Saprinus sp.
kiki69 (2020-01-04)
# 167194
Ocypus ophthalmicus
kiki69 (2020-01-04)
# 167193
Ocypus sp.
kiki69 (2020-01-04)
# 167192
Bembidion punctulatum
kiki69 (2020-01-04)
# 167190
Thanatophilus sinuatus
kiki69 (2020-01-04)
# 167189
Byrrhus cf. pilula
kiki69 (2020-01-04)
# 167188
Bembidion testaceum
kiki69 (2020-01-04)
# 167187
Elaphropus cf. quadrisignatus
kiki69 (2020-01-04)
# 167186
Omonadus floralis
kiki69 (2020-01-04)
# 167185
Acanephodus onopordi
kiki69 (2020-01-04)
# 167184
Catapion pubescens
kiki69 (2020-01-04)
# 167183
Sphaeroderma rubidum
kiki69 (2020-01-04)
# 167182
Vibidia duodecimguttata
kiki69 (2020-01-04)
# 167181
Tytthaspis sedecimpunctata
kiki69 (2020-01-04)
# 167035
Carabus auratus
kiki69 (2019-12-30)
# 167034
Cartodere bifasciatus
kiki69 (2019-12-30)
# 167033
Barypeithes sp.
kiki69 (2019-12-30)
# 167032
Trixagus sp.
kiki69 (2019-12-30)
# 167026
Rhinoncus pericarpius
kiki69 (2019-12-30)
# 167020
Protapion nigritarse
kiki69 (2019-12-30)
# 167019
Protapion nigritarse
kiki69 (2019-12-30)
# 167018
Oxystoma sp.
kiki69 (2019-12-30)
# 166982
Cryptocephalus sp.
kiki69 (2019-12-30)
# 166960
Curculio glandium
kiki69 (2019-12-29)
# 166959
Apion frumentarium
kiki69 (2019-12-29)
# 166958
Ophonus sp.
kiki69 (2019-12-29)
# 166957
Trichoferus campestris
kiki69 (2019-12-29)
# 166956
Paranchus albipes
kiki69 (2019-12-29)
# 166955
Lionychus quadrillum
kiki69 (2019-12-29)
# 166954
Bembidion semipunctatum
kiki69 (2019-12-29)
# 166950
Bembidion sp.
kiki69 (2019-12-29)
# 166949
Elaphropus sp.
kiki69 (2019-12-29)
# 166948
Agonum sp.
kiki69 (2019-12-29)
# 166947
Limodromus assimilis
kiki69 (2019-12-29)
# 166945
Adrastus sp.
kiki69 (2019-12-29)
# 166944
Diachromus germanus
kiki69 (2019-12-29)
# 166940
Perapion violaceum
kiki69 (2019-12-29)
# 166939
Demetrias atricapillus
kiki69 (2019-12-29)
# 166623
Lixus subtilis
kiki69 (2019-12-27)
# 166622
Chrysolina haemoptera
kiki69 (2019-12-27)
# 166621
Oryctes nasicornis
kiki69 (2019-12-27)
# 166394
Opilo domesticus
kiki69 (2019-12-26)
# 163613
Protapion sp.
kiki69 (2019-11-08)
# 163603
Stenopterapion sp.
kiki69 (2019-11-08)
# 163589
Phyllobius virideaeris
kiki69 (2019-11-08)
# 163516
Ochina ptinoides
kiki69 (2019-11-08)
# 163515
Phyllobius betulinus
kiki69 (2019-11-08)
# 163514
Magdalis ruficornis
kiki69 (2019-11-08)
# 163513
Tychius medicaginis
kiki69 (2019-11-08)
# 163510
Malvapion malvae
kiki69 (2019-11-08)
# 163509
Cryptocephalus chrysopus
kiki69 (2019-11-08)
# 163507
Otiorhynchus raucus
kiki69 (2019-11-08)
# 163448
Zacladus cf. exiguus
kiki69 (2019-11-08)
# 163383
Rhyzobius chrysomeloides
kiki69 (2019-11-07)
# 163382
Phyllobius virideaeris
kiki69 (2019-11-07)
# 163380
Eutrichapion viciae
kiki69 (2019-11-07)
# 163379
Ceutorhynchus erysimi
kiki69 (2019-11-07)
# 163378
Attagenus pellio
kiki69 (2019-11-07)
# 163377
Cossonus cylindricus
kiki69 (2019-11-07)
# 163376
Hypera cf. suspiciosa
kiki69 (2019-11-07)
# 163262
Crioceris duodecimpunctata
kiki69 (2019-11-06)
# 163261
Propylea quatuordecimpunctata
kiki69 (2019-11-06)
# 163260
Cassida cf. denticollis
kiki69 (2019-11-06)
# 163259
Ceratapion sp.
kiki69 (2019-11-06)
# 163255
Ceutorhynchus cf. obstrictus
kiki69 (2019-11-06)
# 163253
Corymbia rubra
kiki69 (2019-11-06)
# 163221
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
kiki69 (2019-11-06)
# 160774
Tychius medicaginis
kiki69 (2019-10-12)
# 160771
Apionidae sp.
kiki69 (2019-10-12)
# 160715
Hippodamia undecimnotata
kiki69 (2019-10-11)
# 160702
Cteniopus flavus
kiki69 (2019-10-11)
# 160686
Lixus subtilis
kiki69 (2019-10-11)
# 160669
Cryptocephalus fulvus
kiki69 (2019-10-11)
# 160664
Tachyporus sp.
kiki69 (2019-10-11)
# 160662
Cassida nebulosa
kiki69 (2019-10-11)
# 151761
Trogoderma angustum
kiki69 (2019-07-28)
# 151757
Gastrallus sp.
kiki69 (2019-07-28)
# 151668
Stenopterus rufus
kiki69 (2019-07-27)
# 151665
Phymatodes testaceus
kiki69 (2019-07-27)
# 151658
Sibinia pellucens
kiki69 (2019-07-27)
# 151654
Gymnetron tetrum
kiki69 (2019-07-27)
# 151595
Cryptocephalus chrysopus
kiki69 (2019-07-27)
# 151488
Dromius linearis
kiki69 (2019-07-26)
# 151467
Bruchus sp.
kiki69 (2019-07-26)
# 151461
Bruchidius varius
kiki69 (2019-07-26)
# 151459
Ptilinus pectinicornis
kiki69 (2019-07-26)
# 151457
Amara fulva
kiki69 (2019-07-26)
# 151452
Maladera holosericea
kiki69 (2019-07-26)
# 137037
Cerambycidae sp.
kiki69 (2019-06-02)
# 137034
Paederus littoralis
kiki69 (2019-06-02)
# 137030
Pterostichus strenuus
kiki69 (2019-06-02)
# 137018
Ophonus sp.
kiki69 (2019-06-02)
# 137008
Xylodrepa quadrimaculata
kiki69 (2019-06-02)
# 136998
Nebria salina
kiki69 (2019-06-02)
# 136981
Dermestes lardarius
kiki69 (2019-06-02)
# 133803
Blaps mucronata
kiki69 (2019-05-26)
# 132482
Tychius quinquepunctatus
kiki69 (2019-05-21)
# 132478
Baris artemisiae
kiki69 (2019-05-21)
# 132463
Dolichosoma lineare
kiki69 (2019-05-21)
# 132455
Oberea linearis
kiki69 (2019-05-21)
# 127882
Atomaria sp.
kiki69 (2019-05-05)
# 127871
Scymnus ferrugatus
kiki69 (2019-05-05)
# 127870
Sunius sp.
kiki69 (2019-05-05)
# 127859
Polydrusus cervinus
kiki69 (2019-05-05)
# 127856
Anchomenus dorsalis
kiki69 (2019-05-05)
# 127829
Pterostichus strenuus
kiki69 (2019-05-04)
# 127827
Agonum sp.
kiki69 (2019-05-04)
# 127807
Cryptocephalus parvulus
kiki69 (2019-05-04)
# 127802
Calvia quatuordecimguttata
kiki69 (2019-05-04)
# 127740
Dorytomus longimanus
kiki69 (2019-05-04)
# 127608
Dorytomus filirostris
kiki69 (2019-05-04)
# 127604
Dorytomus longimanus
kiki69 (2019-05-04)
# 127603
Dorytomus cf. dejeani
kiki69 (2019-05-04)
# 126461
Haliplus sp.
kiki69 (2019-04-29)
# 126457
Bembidion sp.
kiki69 (2019-04-29)
# 126453
Bembidion cf. lunulatum
kiki69 (2019-04-29)
# 126451
Stenus sp.
kiki69 (2019-04-29)
# 126444
Bembidion articulatum
kiki69 (2019-04-29)
# 126440
Bembidion quadrimaculatum
kiki69 (2019-04-29)
# 126272
Agonum marginatum
kiki69 (2019-04-28)
# 126270
Ophonus azureus
kiki69 (2019-04-28)
# 126268
Bembidion femoratum
kiki69 (2019-04-28)
# 126265
Bledius sp.
kiki69 (2019-04-28)
# 126262
Paranchus albipes
kiki69 (2019-04-28)
# 126260
Agelastica alni
kiki69 (2019-04-28)
# 126255
Bembidion punctulatum
kiki69 (2019-04-28)
# 126246
Dorytomus nebulosus
kiki69 (2019-04-28)
# 126243
Phytoecia pustulata
kiki69 (2019-04-28)
# 124081
Pleurophorus caesus
kiki69 (2019-04-20)
# 124080
Pteleobius vittatus
kiki69 (2019-04-20)
# 124079
Bembidion argenteolum
kiki69 (2019-04-20)
# 124078
Bembidion lampros/​properans
kiki69 (2019-04-20)
# 124077
Paratachys cf. bistriatus
kiki69 (2019-04-20)
# 124076
Bembidion tetracolum
kiki69 (2019-04-20)
# 124075
Bembidion cf. tetracolum
kiki69 (2019-04-20)
# 124072
Bembidion testaceum
kiki69 (2019-04-20)
# 124066
Bembidion punctulatum
kiki69 (2019-04-19)
# 124061
Lionychus quadrillum
kiki69 (2019-04-19)
# 123665
Anthonomus pomorum
kiki69 (2019-04-17)
# 123661
Caenorhinus sp.
kiki69 (2019-04-17)
# 123658
Rhynchites bacchus
kiki69 (2019-04-17)
# 123650
Chaetocnema hortensis
kiki69 (2019-04-17)
# 123646
Baris coerulescens
kiki69 (2019-04-17)
# 123388
Baris sp.
kiki69 (2019-04-16)
# 123385
Baris sp.
kiki69 (2019-04-16)
# 123382
Hypera postica
kiki69 (2019-04-16)
# 123380
Hypera sp.
kiki69 (2019-04-16)
# 123375
Poecilus cupreus
kiki69 (2019-04-16)
# 123372
Amara familiaris
kiki69 (2019-04-16)
# 123369
Amara sp.
kiki69 (2019-04-16)
# 123366
Acupalpus meridianus
kiki69 (2019-04-16)
# 123069
Microlestes cf. minutulus
kiki69 (2019-04-14)
# 123067
cf. Microlestes sp.
kiki69 (2019-04-14)
# 123064
Anthrenus angustefasciatus
kiki69 (2019-04-14)
# 123063
Harpalus serripes
kiki69 (2019-04-14)
# 123062
Exochomus quadripustulatus
kiki69 (2019-04-14)
# 123057
Ceutorhynchus picitarsis
kiki69 (2019-04-13)
# 123056
Ceutorhynchus pallidactylus
kiki69 (2019-04-13)
# 123055
Adalia bipunctata
kiki69 (2019-04-13)
# 123054
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
kiki69 (2019-04-13)
# 123053
Bruchus rufipes
kiki69 (2019-04-13)
# 123052
Harpalus pumilus
kiki69 (2019-04-13)
# 123051
Poecilus lepidus
kiki69 (2019-04-13)
# 123050
Tritoma bipustulata
kiki69 (2019-04-13)
# 123049
Hippodamia variegata
kiki69 (2019-04-13)
# 123048
Longitarsus sp.
kiki69 (2019-04-13)
# 123047
Hypera nigrirostris
kiki69 (2019-04-13)
# 121828
Asaphidion sp.
kiki69 (2019-04-03)
# 121827
Baris sp.
kiki69 (2019-04-03)
# 121826
Trox perrisii
kiki69 (2019-04-03)
# 121825
Ceutorhynchus napi
kiki69 (2019-04-03)
# 121822
Ceutorhynchus cf. napi
kiki69 (2019-04-03)
# 121819
Ocypus brunnipes
kiki69 (2019-04-03)
# 121793
Stenus comma
kiki69 (2019-04-03)
# 121792
Paederidus ruficollis
kiki69 (2019-04-03)
# 121788
Stenus sp.
kiki69 (2019-04-03)
# 121432
Bembidion minimum
kiki69 (2019-03-31)
# 121431
Bembidion articulatum
kiki69 (2019-03-31)
# 121430
Trechus obtusus/​quadristriatus
kiki69 (2019-03-31)
# 121429
Altica sp.
kiki69 (2019-03-31)
# 121427
Omophron limbatum
kiki69 (2019-03-31)
# 121424
Chlaenius vestitus
kiki69 (2019-03-31)
# 117847
Crioceris asparagi
kiki69 (2019-02-04)
# 117845
Cypha sp.
kiki69 (2019-02-04)
# 117843
Scopaeus sp.
kiki69 (2019-02-04)
# 117842
Tachyporus cf. hypnorum
kiki69 (2019-02-04)
# 117840
Scymnus frontalis
kiki69 (2019-02-04)
# 117839
cf. Anobiidae/​Ptinidae sp.
kiki69 (2019-02-04)
# 117672
Dorytomus longimanus
kiki69 (2019-02-02)
# 117670
Limodromus assimilis
kiki69 (2019-02-02)
# 117669
Demetrias atricapillus
kiki69 (2019-02-02)
# 117665
Agonum sp.
kiki69 (2019-02-02)
# 117664
Agonum lugens
kiki69 (2019-02-02)
# 117663
Pterostichus oblongopunctatus
kiki69 (2019-02-02)
# 117661
Ceratapion gibbirostre
kiki69 (2019-02-02)
# 117660
Dorytomus ictor
kiki69 (2019-02-02)
# 117659
Opilo mollis
kiki69 (2019-02-02)
# 117658
Microlestes minutulus
kiki69 (2019-02-02)
# 117657
Coccinella septempunctata
kiki69 (2019-02-02)
# 117150
Anotylus sp.
kiki69 (2019-01-25)
# 117149
Bradybatus kellneri
kiki69 (2019-01-25)
# 117148
Phyllotreta ochripes
kiki69 (2019-01-25)
# 117147
Crepidodera aurata
kiki69 (2019-01-25)
# 117146
Phyllotreta sp.
kiki69 (2019-01-25)
# 117145
Phyllotreta nemorum
kiki69 (2019-01-25)
# 117140
Phyllotreta vittula
kiki69 (2019-01-25)
# 117130
Xantholinini sp.
kiki69 (2019-01-25)
# 117125
Limobius borealis
kiki69 (2019-01-25)
# 117122
Cyphon cf. padi
kiki69 (2019-01-25)
# 117117
Anthobium atrocephalum
kiki69 (2019-01-25)
# 117115
Agonum lugens
kiki69 (2019-01-25)
# 117114
Ampedus sp.
kiki69 (2019-01-25)
# 116756
Sericoderus sp.
kiki69 (2019-01-19)
# 116755
Crepidodera plutus
kiki69 (2019-01-19)
# 116754
Hypnogyra glabra
kiki69 (2019-01-19)
# 116753
Hypnogyra glabra
kiki69 (2019-01-19)
# 116751
Oxypselaphus obscurus
kiki69 (2019-01-19)
# 116750
Cartodere bifasciatus
kiki69 (2019-01-19)
# 116749
Cetonia aurata
kiki69 (2019-01-19)
# 116748
Dorytomus longimanus
kiki69 (2019-01-19)
# 116747
Phyllotreta cf. nemorum
kiki69 (2019-01-19)
# 116746
Phosphuga atrata
kiki69 (2019-01-19)
# 116745
Crepidodera aurata
kiki69 (2019-01-19)
# 116226
cf. Oligota sp.
kiki69 (2019-01-05)
# 116224
Cypha sp.
kiki69 (2019-01-05)
# 116223
Scaphisoma sp.
kiki69 (2019-01-05)
# 116222
Brachygluta sp.
kiki69 (2019-01-05)
# 116221
cf. Scydmaenus sp.
kiki69 (2019-01-05)
# 116220
Alphitophagus bifasciatus
kiki69 (2019-01-05)
# 116219
Omonadus bifasciatus
kiki69 (2019-01-05)
# 116094
Megatoma undata
kiki69 (2019-01-02)
# 116093
Dorytomus ictor
kiki69 (2019-01-02)
# 116092
Sepedophilus sp.
kiki69 (2019-01-02)
# 116091
Tachyporus hypnorum
kiki69 (2019-01-02)
# 116089
Autalia cf. impressa
kiki69 (2019-01-02)
# 116088
Proteinus sp.
kiki69 (2019-01-02)
# 116086
Athetina sp.
kiki69 (2019-01-02)
# 116084
Demetrias atricapillus
kiki69 (2019-01-01)
# 116083
Cleridae sp.
kiki69 (2019-01-01)
# 116082
Sepedophilus marshami
kiki69 (2019-01-01)
# 116081
Xantholinus sp.
kiki69 (2019-01-01)
# 116080
Diaperis boleti
kiki69 (2019-01-01)
# 116079
Tachinus subterraneus
kiki69 (2019-01-01)
# 115373
Bembidion lunulatum
kiki69 (2018-12-08)
# 115372
Elaphropus quadrisignatus
kiki69 (2018-12-08)
# 115370
Cerylon histeroides
kiki69 (2018-12-08)
# 115369
Corticariini sp.
kiki69 (2018-12-08)
# 115368
Scymnus suturalis
kiki69 (2018-12-08)
# 114698
Calathus erratus
kiki69 (2018-11-22)
# 114697
Bruchus sp.
kiki69 (2018-11-22)
# 114694
Ceutorhynchus picitarsis
kiki69 (2018-11-22)
# 114690
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
kiki69 (2018-11-22)
# 114632
Ocypus olens
kiki69 (2018-11-20)
# 114631
Anthonomus rubi
kiki69 (2018-11-20)
# 114630
Scaphidium quadrimaculatum
kiki69 (2018-11-20)
# 114629
Anoplotrupes stercorosus
kiki69 (2018-11-20)
# 114628
Harpalus tardus
kiki69 (2018-11-20)
# 114627
Syntomus truncatellus
kiki69 (2018-11-20)
# 114626
Cypha sp.
kiki69 (2018-11-20)
# 114625
Tachyporus hypnorum
kiki69 (2018-11-20)
# 114624
Notiophilus rufipes
kiki69 (2018-11-20)
# 114557
Cryptolestes sp.
kiki69 (2018-11-18)
# 114556
Silvanus unidentatus
kiki69 (2018-11-18)
# 114555
Bitoma crenata
kiki69 (2018-11-18)
# 114554
Leistus ferrugineus
kiki69 (2018-11-18)
# 114553
Ceutorhynchus cf. obstrictus
kiki69 (2018-11-18)
# 114321
Adalia decempunctata
kiki69 (2018-11-11)
# 114269
Longitarsus sp.
kiki69 (2018-11-10)
# 114268
Trechus obtusus/​quadristriatus
kiki69 (2018-11-10)
# 114267
Anthicus antherinus
kiki69 (2018-11-10)
# 114266
Alphitobius diaperinus
kiki69 (2018-11-10)
# 114265
Harpalus affinis
kiki69 (2018-11-10)
# 114264
Harpalus affinis
kiki69 (2018-11-10)
# 114261
Zabrus tenebrioides
kiki69 (2018-11-10)
# 114260
Harpalus sp.
kiki69 (2018-11-10)
# 112925
Ptinus sp.
kiki69 (2018-10-15)
# 112110
Nanophyes cf. marmoratus
kiki69 (2018-10-03)
# 112107
Nanophyes marmoratus
kiki69 (2018-10-03)
# 112105
Bembidion articulatum
kiki69 (2018-10-03)
# 112104
Neogalerucella calmariensis
kiki69 (2018-10-03)
# 112103
Bembidion quadrimaculatum
kiki69 (2018-10-03)
# 112102
Trachys minutus
kiki69 (2018-10-03)
# 112013
Datonychus melanostictus
kiki69 (2018-10-02)
# 112012
Asiorestia transversa
kiki69 (2018-10-02)
# 112009
Nedyus quadrimaculatus
kiki69 (2018-10-02)
# 112006
Longitarsus sp.
kiki69 (2018-10-02)
# 112003
Anthocomus coccineus
kiki69 (2018-10-02)
# 112002
Taeniapion urticarium
kiki69 (2018-10-02)
# 111972
Glischrochilus quadrisignatus
kiki69 (2018-10-01)
# 111971
Stelidota geminata
kiki69 (2018-10-01)
# 111970
Stelidota geminata
kiki69 (2018-10-01)
# 111969
Carpophilus hemipterus
kiki69 (2018-10-01)
# 111968
Acanephodus onopordi
kiki69 (2018-10-01)
# 111967
Notoxus monoceros
kiki69 (2018-10-01)
# 111966
Bruchidae sp.
kiki69 (2018-10-01)
# 111965
Harpalus serripes
kiki69 (2018-10-01)
# 111964
Calathus erratus
kiki69 (2018-10-01)
# 111962
Calathus melanocephalus
kiki69 (2018-10-01)
# 110062
Oxystoma craccae
kiki69 (2018-09-02)
# 110061
Onthophagus ovatus/​joannae
kiki69 (2018-09-02)
# 110031
Gymnetron netum
kiki69 (2018-09-02)
# 110030
Gymnetron antirrhini
kiki69 (2018-09-02)
# 110029
Amara aenea
kiki69 (2018-09-02)
# 110028
Lixus subtilis
kiki69 (2018-09-02)
# 110027
Anthicus antherinus
kiki69 (2018-09-02)
# 109275
Sphaeroderma testaceum
kiki69 (2018-08-22)
# 109059
Tychius meliloti
kiki69 (2018-08-19)
# 109057
Xantholinus semirufus
kiki69 (2018-08-19)
# 108675
Paederidus ruficollis
kiki69 (2018-08-15)
# 108674
Bembidion striatum
kiki69 (2018-08-15)
# 108669
Chrysolina fastuosa
kiki69 (2018-08-15)
# 108667
Bolitophagus reticulatus
kiki69 (2018-08-15)
# 108665
Cis sp.
kiki69 (2018-08-15)
# 108663
Dromius linearis
kiki69 (2018-08-15)
# 108662
Nedyus quadrimaculatus
kiki69 (2018-08-15)
# 108660
Protapion fulvipes
kiki69 (2018-08-15)
# 108627
Oxystoma craccae
kiki69 (2018-08-14)
# 108589
Oxystoma craccae
kiki69 (2018-08-14)
# 108582
Poecilus lepidus
kiki69 (2018-08-14)
# 108577
Cicindela hybrida
kiki69 (2018-08-14)
# 108575
Pseudoophonus rufipes
kiki69 (2018-08-14)
# 108573
Harpalus affinis
kiki69 (2018-08-14)
# 108571
Amara aenea
kiki69 (2018-08-14)
# 108569
Abax parallelus
kiki69 (2018-08-14)
# 108381
Anisotoma castanea
kiki69 (2018-08-12)
# 108380
Notiophilus biguttatus
kiki69 (2018-08-12)
# 108379
Bembidion tetracolum
kiki69 (2018-08-12)
# 108378
Bembidion deletum
kiki69 (2018-08-12)


Pages:  1 2 3 4 5


Close
 Map sheet: -
Close
Close
Close
Close
ModuleClose

Flagged stages in request # 

  

The uploaded photos show the following stages:

           


 

Correction will be applied to the database once released by the admin team.
  -   -   -
Please mark the map sheet by clicking on the map (only Germany and border regions).
Search:   • Place: name, e.g. "Berlin"
• Map sheet: e.g. "5411"
• Coordinates: lat, lon, format "48.875456, 9.047869"
 :  Settings
up up