kerbtier.de
Beetle fauna of Germany © 2007–2021 Christoph Benisch
DE | EN | Contact | Imprint | Privacy Policy | RSS
Banner kerbtier.de kTitelgrafik
 

Search answered requests for beetle ID


This module allows you to search answered ID requests submitted to our ID team. Requests can be searched by a number of different criteria (case sensitive for species and family). Matches will be displayed as list or thumbnail overview, alternatively as full or partial text or as dashboard. With exception of the full text mode, matches may be clustered according to a user-selected order criterion.


 Simple search
 Expert search
 Result filters

Matching: 1312 requests  


1 2 3

Query duration: 45 ms
# 300174
Corymbia rubra
mia0817 (2021-08-28)
# 296804
Variimorda sp.
mia0817 (2021-08-12)
# 296798
Leptura quadrifasciata
mia0817 (2021-08-12)
# 296341
Larinus turbinatus
mia0817 (2021-08-10)
# 296338
Trichius sp.
mia0817 (2021-08-10)
# 294887
Larinus turbinatus
mia0817 (2021-08-03)
# 292690
Lampyris noctiluca
mia0817 (2021-07-25)
# 292587
Necrophorus vespilloides
mia0817 (2021-07-25)
# 292584
Dorcus parallelipipedus
mia0817 (2021-07-25)
# 288787
Amphimallon atrum
mia0817 (2021-07-11)
# 282043
Prosternon tessellatum
mia0817 (2021-06-24)
# 282039
Selatosomus aeneus
mia0817 (2021-06-24)
# 282036
Obrium brunneum
mia0817 (2021-06-24)
# 282032
Cortodera humeralis
mia0817 (2021-06-24)
# 282027
Schizotus pectinicornis
mia0817 (2021-06-24)
# 282026
Phyllopertha horticola
mia0817 (2021-06-24)
# 282021
Dinoptera collaris
mia0817 (2021-06-24)
# 282017
Tytthaspis sedecimpunctata
mia0817 (2021-06-24)
# 282014
Deporaus betulae
mia0817 (2021-06-24)
# 282005
Trichodes alvearius
mia0817 (2021-06-24)
# 282003
Phytoecia coerulescens
mia0817 (2021-06-24)
# 281118
Anthrenus angustefasciatus
mia0817 (2021-06-22)
# 281109
Diaperis boleti
mia0817 (2021-06-22)
# 281105
Myzia oblongoguttata
mia0817 (2021-06-22)
# 281100
Myrrha octodecimguttata
mia0817 (2021-06-22)
# 274027
Trichodes alvearius
mia0817 (2021-06-07)
# 274013
Aphodius fossor
mia0817 (2021-06-07)
# 274006
Liparus coronatus
mia0817 (2021-06-07)
# 272621
Necrophorus vespilloides
mia0817 (2021-06-06)
# 272611
Ctenicera pectinicornis
mia0817 (2021-06-06)
# 272601
Apoderus coryli
mia0817 (2021-06-06)
# 272597
Carabus auratus
mia0817 (2021-06-06)
# 272111
Hylobius abietis
mia0817 (2021-06-05)
# 272108
Anatis ocellata
mia0817 (2021-06-05)
# 271829
Trichodes alvearius
mia0817 (2021-06-05)
# 271826
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2021-06-05)
# 271825
Byrrhus cf. pilula
mia0817 (2021-06-05)
# 271820
Liparus coronatus
mia0817 (2021-06-05)
# 271818
Trichodes alvearius
mia0817 (2021-06-05)
# 271817
Cerambyx scopolii
mia0817 (2021-06-05)
# 271816
Melolontha melolontha
mia0817 (2021-06-05)
# 271815
Smaragdina salicina
mia0817 (2021-06-05)
# 262106
Ctenicera pectinicornis
mia0817 (2021-05-18)
# 262097
Furcipus rectirostris
mia0817 (2021-05-18)
# 262091
Deporaus betulae
mia0817 (2021-05-18)
# 262082
Agelastica alni
mia0817 (2021-05-18)
# 262077
Timarcha sp.
mia0817 (2021-05-18)
# 262073
Liparus germanus
mia0817 (2021-05-18)
# 240151
Pseudoophonus rufipes
mia0817 (2021-01-09)
# 240150
Acanthocinus griseus
mia0817 (2021-01-09)
# 240149
Curculio sp.
mia0817 (2021-01-09)
# 240148
Lampyris noctiluca
mia0817 (2021-01-09)
# 240010
Stenurella melanura
mia0817 (2021-01-07)
# 240009
Pyropterus nigroruber
mia0817 (2021-01-07)
# 240008
Leptura maculata
mia0817 (2021-01-07)
# 240007
Coccinella septempunctata
mia0817 (2021-01-07)
# 240006
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2021-01-07)
# 238387
Pyrochroa serraticornis
mia0817 (2020-12-25)
# 238361
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2020-12-25)
# 238308
Platyrhinus resinosus
mia0817 (2020-12-24)
# 237393
Cantharis obscura/​paradoxa
mia0817 (2020-12-13)
# 237392
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2020-12-13)
# 237391
Anatis ocellata
mia0817 (2020-12-13)
# 236335
Carabus problematicus
mia0817 (2020-11-28)
# 236334
Nalassus laevioctostriatus
mia0817 (2020-11-28)
# 236139
Agrilus viridis
mia0817 (2020-11-24)
# 236137
Phyllobius pomaceus
mia0817 (2020-11-24)
# 236136
Stenurella melanura
mia0817 (2020-11-24)
# 236135
Stenurella nigra
mia0817 (2020-11-24)
# 236134
Agrypnus murina
mia0817 (2020-11-24)
# 236133
Clytra laeviuscula
mia0817 (2020-11-24)
# 236132
Athous haemorrhoidalis
mia0817 (2020-11-24)
# 236131
Cantharis fusca
mia0817 (2020-11-24)
# 236130
Anaglyptus mysticus
mia0817 (2020-11-24)
# 236129
Cantharis livida
mia0817 (2020-11-24)
# 236128
Cetonia aurata
mia0817 (2020-11-24)
# 236127
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-11-24)
# 236126
Leptura maculata
mia0817 (2020-11-24)
# 236037
Trichodes apiarius
mia0817 (2020-11-23)
# 236036
Corymbia rubra
mia0817 (2020-11-23)
# 236035
Leptura quadrifasciata
mia0817 (2020-11-23)
# 236010
Oedemera podagrariae
mia0817 (2020-11-23)
# 235606
Strophosoma faber
mia0817 (2020-11-19)
# 235605
Anastrangalia sanguinolenta
mia0817 (2020-11-19)
# 235604
Anthaxia quadripunctata/​godeti
mia0817 (2020-11-19)
# 235602
Stenurella bifasciata
mia0817 (2020-11-19)
# 235600
Oedemera femorata
mia0817 (2020-11-19)
# 235597
Strangalia attenuata
mia0817 (2020-11-19)
# 235595
Anomala dubia
mia0817 (2020-11-19)
# 235593
Pyropterus nigroruber
mia0817 (2020-11-19)
# 235101
Anogcodes fulvicollis
mia0817 (2020-11-15)
# 235098
Carabus germari
mia0817 (2020-11-15)
# 235095
Liparus glabrirostris
mia0817 (2020-11-15)
# 235094
Liparus glabrirostris
mia0817 (2020-11-15)
# 235057
Liparus glabrirostris
mia0817 (2020-11-15)
# 234979
Cryptocephalus moraei
mia0817 (2020-11-15)
# 234978
Bruchus occidentalis
mia0817 (2020-11-15)
# 228882
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2020-09-22)
# 224845
Trichodes apiarius
mia0817 (2020-08-23)
# 224843
Corymbia rubra
mia0817 (2020-08-23)
# 223622
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2020-08-16)
# 218802
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-07-25)
# 218801
Oiceoptoma thoracica
mia0817 (2020-07-25)
# 218800
Chrysomela populi
mia0817 (2020-07-25)
# 218799
Leptura aurulenta
mia0817 (2020-07-25)
# 218798
Leptura aurulenta
mia0817 (2020-07-25)
# 218797
Larinus turbinatus
mia0817 (2020-07-25)
# 218796
Cicindela campestris
mia0817 (2020-07-25)
# 216115
cf. Protaetia sp.
mia0817 (2020-07-15)
# 216113
Trichodes alvearius
mia0817 (2020-07-15)
# 210692
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2020-06-30)
# 210691
Adalia decempunctata
mia0817 (2020-06-30)
# 210114
Lymexylon navale
mia0817 (2020-06-28)
# 208874
Cryptocephalus vittatus
mia0817 (2020-06-25)
# 208873
Anthaxia quadripunctata/​godeti
mia0817 (2020-06-25)
# 208867
Cionus alauda
mia0817 (2020-06-25)
# 208865
Abax sp.
mia0817 (2020-06-25)
# 208864
Abax parallelus
mia0817 (2020-06-25)
# 208863
Carabus problematicus
mia0817 (2020-06-25)
# 208862
Carabus purpurascens
mia0817 (2020-06-25)
# 208860
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-06-25)
# 208857
Stenurella melanura
mia0817 (2020-06-25)
# 208855
Leptura maculata
mia0817 (2020-06-25)
# 208853
Necrodes littoralis
mia0817 (2020-06-25)
# 208683
Corymbia fulva
mia0817 (2020-06-25)
# 208682
Psyllobora vigintiduopunctata
mia0817 (2020-06-25)
# 208681
Clytra laeviuscula
mia0817 (2020-06-25)
# 207275
Carabus problematicus
mia0817 (2020-06-21)
# 207274
Lagria cf. atripes
mia0817 (2020-06-21)
# 207264
Coccinella septempunctata
mia0817 (2020-06-21)
# 207256
Gonioctena viminalis
mia0817 (2020-06-21)
# 207251
Platydracus chalcocephalus
mia0817 (2020-06-21)
# 205661
Trichodes alvearius
mia0817 (2020-06-18)
# 205657
Apoderus coryli
mia0817 (2020-06-18)
# 204157
Clytra quadripunctata
mia0817 (2020-06-15)
# 204154
Corymbia maculicornis
mia0817 (2020-06-15)
# 204148
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-06-15)
# 204134
Protaetia cuprea
mia0817 (2020-06-15)
# 204130
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-06-15)
# 204129
Curculio cf. glandium
mia0817 (2020-06-15)
# 204125
Oedemera nobilis
mia0817 (2020-06-15)
# 204122
Leptura maculata
mia0817 (2020-06-15)
# 204120
Clytra laeviuscula
mia0817 (2020-06-15)
# 204119
Oedemera podagrariae
mia0817 (2020-06-15)
# 204118
Amphimallon atrum
mia0817 (2020-06-15)
# 200808
Isomira sp.
mia0817 (2020-06-08)
# 200802
Agrypnus murina
mia0817 (2020-06-08)
# 200794
Attelabus nitens
mia0817 (2020-06-08)
# 200791
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-06-08)
# 200788
Clytra laeviuscula
mia0817 (2020-06-08)
# 200785
Chrysolina cerealis
mia0817 (2020-06-08)
# 200391
Calathus fuscipes
mia0817 (2020-06-07)
# 200378
Chrysomela vigintipunctata
mia0817 (2020-06-07)
# 200375
Clytra quadripunctata
mia0817 (2020-06-07)
# 200372
Clytra laeviuscula
mia0817 (2020-06-07)
# 200367
Selatosomus latus
mia0817 (2020-06-07)
# 200308
Trichodes alvearius
mia0817 (2020-06-07)
# 199245
Stenurella melanura
mia0817 (2020-06-06)
# 199241
Pseudocistela ceramboides
mia0817 (2020-06-06)
# 199240
Agapanthia villosoviridescens
mia0817 (2020-06-06)
# 199236
Leptura maculata
mia0817 (2020-06-06)
# 199235
Dasytes sp.
mia0817 (2020-06-06)
# 199231
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-06-06)
# 199229
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-06-06)
# 199228
Harmonia axyridis
mia0817 (2020-06-06)
# 199226
Anastrangalia dubia
mia0817 (2020-06-06)
# 199224
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-06-06)
# 199223
Trichius sp.
mia0817 (2020-06-06)
# 199220
Oedemera nobilis
mia0817 (2020-06-06)
# 199218
Pachytodes cerambyciformis
mia0817 (2020-06-06)
# 199217
Cicindela campestris
mia0817 (2020-06-06)
# 199216
Anastrangalia sanguinolenta
mia0817 (2020-06-06)
# 192226
Cassida rubiginosa
mia0817 (2020-05-23)
# 192222
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-05-23)
# 192220
Prosternon tessellatum
mia0817 (2020-05-23)
# 192218
Ctenicera sp.
mia0817 (2020-05-23)
# 191148
Hedobia imperialis
mia0817 (2020-05-22)
# 189464
Poecilus cupreus
mia0817 (2020-05-18)
# 189452
Curculio glandium
mia0817 (2020-05-18)
# 189445
Stenurella nigra
mia0817 (2020-05-18)
# 189440
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2020-05-18)
# 189436
Oenopia conglobata
mia0817 (2020-05-18)
# 189434
Agrypnus murina
mia0817 (2020-05-18)
# 189433
Clytus arietis
mia0817 (2020-05-18)
# 185149
Cicindela campestris
mia0817 (2020-05-10)
# 185148
Trichodes alvearius
mia0817 (2020-05-10)
# 185147
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-05-10)
# 185135
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-05-10)
# 185134
Prosternon tessellatum
mia0817 (2020-05-10)
# 185133
Platycerus caraboides
mia0817 (2020-05-10)
# 185132
Agrypnus murina
mia0817 (2020-05-10)
# 185129
Selatosomus latus
mia0817 (2020-05-10)
# 183578
Curculio venosus
mia0817 (2020-05-06)
# 183572
Cantharis fusca
mia0817 (2020-05-06)
# 183570
Saperda populnea
mia0817 (2020-05-06)
# 183264
Byturus ochraceus
mia0817 (2020-05-05)
# 183258
Cicindela campestris
mia0817 (2020-05-05)
# 183256
Phyllobius oblongus
mia0817 (2020-05-05)
# 183253
Cerambyx scopolii
mia0817 (2020-05-05)
# 181545
cf. Scolytidae sp.
mia0817 (2020-05-01)
# 181544
Curculio cf. glandium
mia0817 (2020-05-01)
# 181543
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2020-05-01)
# 181542
Phyllobius pyri
mia0817 (2020-05-01)
# 181528
Rhagium bifasciatum
mia0817 (2020-05-01)
# 181216
Cryptocephalus flavipes
mia0817 (2020-04-30)
# 180631
Trichodes alvearius
mia0817 (2020-04-28)
# 180626
Cryptocephalus aureolus
mia0817 (2020-04-28)
# 180625
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-04-28)
# 180624
Bradybatus kellneri
mia0817 (2020-04-28)
# 180261
Phyllobius pyri
mia0817 (2020-04-27)
# 180258
Otiorhynchus singularis
mia0817 (2020-04-27)
# 180256
Timarcha tenebricosa
mia0817 (2020-04-27)
# 180252
Agelastica alni
mia0817 (2020-04-27)
# 179920
Ampedus sp.
mia0817 (2020-04-26)
# 179910
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2020-04-26)
# 179909
Harmonia axyridis
mia0817 (2020-04-26)
# 179907
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-04-26)
# 179906
Clytra quadripunctata
mia0817 (2020-04-26)
# 178497
Harpalus dimidiatus
mia0817 (2020-04-22)
# 178495
Protaetia cuprea
mia0817 (2020-04-22)
# 178492
Meloe proscarabaeus
mia0817 (2020-04-22)
# 178490
Pyrochroa serraticornis
mia0817 (2020-04-22)
# 178489
Valgus hemipterus
mia0817 (2020-04-22)
# 178488
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-04-22)
# 178487
Harpalus affinis
mia0817 (2020-04-22)
# 178483
Aphidecta obliterata
mia0817 (2020-04-22)
# 178481
Liparus coronatus
mia0817 (2020-04-22)
# 178478
Dermestes laniarius
mia0817 (2020-04-22)
# 176297
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-04-14)
# 176292
Tritoma bipustulata
mia0817 (2020-04-14)
# 175638
Bruchidius varius
mia0817 (2020-04-12)
# 175507
Bradybatus kellneri
mia0817 (2020-04-12)
# 175506
Cicindela campestris
mia0817 (2020-04-12)
# 175505
Timarcha tenebricosa
mia0817 (2020-04-12)
# 175503
Liparus germanus
mia0817 (2020-04-12)
# 175502
Coccinella magnifica
mia0817 (2020-04-12)
# 174862
Cicindela campestris
mia0817 (2020-04-09)
# 174856
Furcipus rectirostris
mia0817 (2020-04-09)
# 174855
Platyrhinus resinosus
mia0817 (2020-04-09)
# 174852
Psyllobora vigintiduopunctata
mia0817 (2020-04-09)
# 174851
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-04-09)
# 174365
Hyperaspis campestris
mia0817 (2020-04-07)
# 174360
Harmonia quadripunctata
mia0817 (2020-04-07)
# 174354
Meloe rugosus
mia0817 (2020-04-07)
# 174353
Meloe proscarabaeus
mia0817 (2020-04-07)
# 174351
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-04-07)
# 174347
Exochomus quadripustulatus
mia0817 (2020-04-07)
# 174334
Chrysomela populi
mia0817 (2020-04-07)
# 174326
Furcipus rectirostris
mia0817 (2020-04-07)
# 174322
Histerinae sp.
mia0817 (2020-04-07)
# 174317
Acilius sulcatus
mia0817 (2020-04-07)
# 173581
Uleiota planata
mia0817 (2020-04-02)
# 173579
Paranchus albipes
mia0817 (2020-04-02)
# 173578
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-04-02)
# 173449
cf. Leptura aurulenta
mia0817 (2020-04-01)
# 173447
Pterostichus niger
mia0817 (2020-04-01)
# 173445
Carabus granulatus
mia0817 (2020-04-01)
# 173441
Leptura aurulenta
mia0817 (2020-04-01)
# 173247
Glischrochilus quadriguttatus
mia0817 (2020-03-30)
# 173120
Drusilla canaliculata
mia0817 (2020-03-29)
# 173042
Trichotichnus nitens
mia0817 (2020-03-29)
# 172973
Harpalus distinguendus
mia0817 (2020-03-29)
# 172971
Oiceoptoma thoracica
mia0817 (2020-03-29)
# 172970
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-03-29)
# 172969
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-03-29)
# 172968
Exochomus quadripustulatus
mia0817 (2020-03-29)
# 172967
Adalia decempunctata
mia0817 (2020-03-29)
# 172966
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2020-03-29)
# 172965
Coccinella septempunctata
mia0817 (2020-03-29)
# 172964
Chrysomela vigintipunctata
mia0817 (2020-03-29)
# 172665
Chrysomela vigintipunctata
mia0817 (2020-03-27)
# 172663
Paranchus albipes
mia0817 (2020-03-27)
# 172662
Timarcha tenebricosa
mia0817 (2020-03-27)
# 172661
Meloe violaceus
mia0817 (2020-03-27)
# 172471
Aplocnemus cf. nigricornis
mia0817 (2020-03-25)
# 172468
Mycetophagus quadripustulatus
mia0817 (2020-03-25)
# 172467
Platysoma elongatum
mia0817 (2020-03-25)
# 172466
Aplocnemus nigricornis
mia0817 (2020-03-25)
# 172378
Molops piceus
mia0817 (2020-03-24)
# 172377
Abax parallelepipedus
mia0817 (2020-03-24)
# 172376
Pyrochroa sp.
mia0817 (2020-03-24)
# 172375
Uleiota planata
mia0817 (2020-03-24)
# 172373
Bitoma crenata
mia0817 (2020-03-24)
# 172215
Nebria brevicollis
mia0817 (2020-03-22)
# 172213
Molops piceus
mia0817 (2020-03-22)
# 172212
Abax ovalis
mia0817 (2020-03-22)
# 172209
Rhizophagus dispar
mia0817 (2020-03-22)
# 172207
Scaphidium quadrimaculatum
mia0817 (2020-03-22)
# 171962
Coccinella septempunctata
mia0817 (2020-03-21)
# 171890
Aplocnemus nigricornis
mia0817 (2020-03-20)
# 171887
Brachinus crepitans
mia0817 (2020-03-20)
# 171886
Anchomenus dorsalis
mia0817 (2020-03-20)
# 171885
Harpalus distinguendus
mia0817 (2020-03-20)
# 171884
Harpalus dimidiatus
mia0817 (2020-03-20)
# 171879
Harpalus dimidiatus
mia0817 (2020-03-20)
# 171874
Trox sabulosus
mia0817 (2020-03-20)
# 171858
Aphodius prodromus/​sphacelatus
mia0817 (2020-03-20)
# 171856
Mecinus pyraster
mia0817 (2020-03-20)
# 171579
Platysoma cf. elongatum
mia0817 (2020-03-18)
# 171571
Amara ovata
mia0817 (2020-03-18)
# 171563
Ips sexdentatus
mia0817 (2020-03-18)
# 171553
Abax parallelepipedus
mia0817 (2020-03-18)
# 171552
Timarcha goettingensis
mia0817 (2020-03-18)
# 171551
Poecilus cupreus
mia0817 (2020-03-18)
# 171549
Abax parallelepipedus
mia0817 (2020-03-18)
# 171207
Histeridae sp.
mia0817 (2020-03-15)
# 171202
Carabus auratus
mia0817 (2020-03-15)
# 171137
Mycetophagus atomarius
mia0817 (2020-03-15)
# 170260
Prionus coriarius
mia0817 (2020-03-03)
# 170193
Carabus sp.
mia0817 (2020-03-01)
# 170191
Carabus problematicus
mia0817 (2020-03-01)
# 169862
Carabus problematicus
mia0817 (2020-02-27)
# 169679
cf. Agathidium sp.
mia0817 (2020-02-23)
# 169678
Abax ovalis
mia0817 (2020-02-23)
# 169677
Elateridae sp.
mia0817 (2020-02-23)
# 169676
Limodromus assimilis
mia0817 (2020-02-23)
# 169675
Uleiota planata
mia0817 (2020-02-23)
# 169673
Carabus intricatus
mia0817 (2020-02-23)
# 169066
Staphylinidae sp.
mia0817 (2020-02-09)
# 169052
Melanotus sp.
mia0817 (2020-02-09)
# 169051
Odonteus armiger
mia0817 (2020-02-09)
# 169050
Nalassus laevioctostriatus
mia0817 (2020-02-09)
# 168760
Pterostichus oblongopunctatus
mia0817 (2020-02-04)
# 168758
Abax ovalis
mia0817 (2020-02-04)
# 168757
Carabus problematicus
mia0817 (2020-02-04)
# 168519
Carabus auronitens
mia0817 (2020-01-31)
# 168518
Rhagium mordax
mia0817 (2020-01-31)
# 168467
Pterostichus oblongopunctatus
mia0817 (2020-01-30)
# 168465
Abax parallelus
mia0817 (2020-01-30)
# 168464
Melanotus sp.
mia0817 (2020-01-30)
# 168449
Pterostichus oblongopunctatus
mia0817 (2020-01-30)
# 168426
Scarabaeidae sp.
mia0817 (2020-01-29)
# 168425
cf. Prionus coriarius
mia0817 (2020-01-29)
# 168424
Rhagium inquisitor
mia0817 (2020-01-29)
# 168416
Hippodamia variegata
mia0817 (2020-01-28)
# 168415
Cryptocephalus sericeus
mia0817 (2020-01-28)
# 168414
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-01-28)
# 168413
Elateridae sp.
mia0817 (2020-01-28)
# 168412
Prosternon tessellatum
mia0817 (2020-01-28)
# 168411
Pachytodes cerambyciformis
mia0817 (2020-01-28)
# 168410
Stenurella nigra
mia0817 (2020-01-28)
# 168409
Phyllopertha horticola
mia0817 (2020-01-28)
# 168408
Gaurotes virginea
mia0817 (2020-01-28)
# 167233
Cetonia aurata
mia0817 (2020-01-05)
# 167232
Oxythyrea funesta
mia0817 (2020-01-05)
# 167100
Psyllobora vigintiduopunctata
mia0817 (2020-01-01)
# 166551
Nebria brevicollis
mia0817 (2019-12-27)
# 166550
Alosterna tabacicolor
mia0817 (2019-12-27)
# 166541
Elateridae sp.
mia0817 (2019-12-27)
# 166537
Lagria atripes
mia0817 (2019-12-27)
# 166536
Pterostichus madidus
mia0817 (2019-12-27)
# 166534
Philonthus sp.
mia0817 (2019-12-27)
# 166533
Abax parallelepipedus
mia0817 (2019-12-27)
# 166529
Pyrochroa serraticornis
mia0817 (2019-12-27)
# 166528
Polydrusus sericeus
mia0817 (2019-12-27)
# 166527
Athous haemorrhoidalis
mia0817 (2019-12-27)
# 166526
Athous vittatus
mia0817 (2019-12-27)
# 165724
Amphimallon atrum
mia0817 (2019-12-15)
# 165695
Trichodes apiarius
mia0817 (2019-12-13)
# 165694
Lygistopterus sanguineus
mia0817 (2019-12-13)
# 165693
Chrysomela populi
mia0817 (2019-12-13)
# 165692
Corymbia rubra
mia0817 (2019-12-13)
# 165691
Corymbia rubra
mia0817 (2019-12-13)
# 164153
Leptura maculata
mia0817 (2019-11-16)
# 164152
Cryptocephalus sp.
mia0817 (2019-11-16)
# 159544
Curculio sp.
mia0817 (2019-09-28)
# 159343
Miarus sp.
mia0817 (2019-09-25)
# 159299
Cicindela silvicola
mia0817 (2019-09-24)
# 159192
Leptinotarsa decemlineata
mia0817 (2019-09-23)
# 159191
Carabus coriaceus
mia0817 (2019-09-23)
# 159131
Trichius fasciatus
mia0817 (2019-09-22)
# 159125
Oreina sp.
mia0817 (2019-09-22)
# 159116
Cryptocephalus sp.
mia0817 (2019-09-22)
# 159113
Agapanthia villosoviridescens
mia0817 (2019-09-22)
# 158953
Stenurella melanura
mia0817 (2019-09-21)
# 158949
Cicindela campestris
mia0817 (2019-09-21)
# 158944
Pachyta quadrimaculata
mia0817 (2019-09-21)
# 148777
Soronia grisea
mia0817 (2019-07-14)
# 148774
Oedemera podagrariae
mia0817 (2019-07-14)
# 148773
Clytra laeviuscula
mia0817 (2019-07-14)
# 148772
Peritelus sphaeroides
mia0817 (2019-07-14)
# 143553
Isomira sp.
mia0817 (2019-06-22)
# 143544
Oedemera nobilis
mia0817 (2019-06-22)
# 143543
Clytra laeviuscula
mia0817 (2019-06-22)
# 143541
Polydrusus sp.
mia0817 (2019-06-22)
# 143539
Cidnopus pilosus
mia0817 (2019-06-22)
# 143521
Stenurella nigra
mia0817 (2019-06-22)
# 143520
Chrysolina cerealis
mia0817 (2019-06-22)
# 143519
Agrypnus murina
mia0817 (2019-06-22)
# 143516
Cantharis sp.
mia0817 (2019-06-22)
# 143513
Oxythyrea funesta
mia0817 (2019-06-22)
# 143512
Oryctes nasicornis
mia0817 (2019-06-22)
# 140250
Apoderus coryli
mia0817 (2019-06-12)
# 140249
Leptura aethiops
mia0817 (2019-06-12)
# 140248
Pachytodes cerambyciformis
mia0817 (2019-06-12)
# 140247
Stenurella sp.
mia0817 (2019-06-12)
# 140245
Anoplodera sexguttata
mia0817 (2019-06-12)
# 140244
cf. Leptura aethiops
mia0817 (2019-06-12)
# 140243
Phyllobius roboretanus
mia0817 (2019-06-12)
# 139760
Prosternon tessellatum
mia0817 (2019-06-10)
# 139754
Selatosomus latus
mia0817 (2019-06-10)
# 139750
Galeruca tanaceti
mia0817 (2019-06-10)
# 139749
Chrysomela populi
mia0817 (2019-06-10)
# 139747
Agelastica alni
mia0817 (2019-06-10)
# 139744
Phyllopertha horticola
mia0817 (2019-06-10)
# 138624
Melanotus sp.
mia0817 (2019-06-07)
# 138622
Melanotus sp.
mia0817 (2019-06-07)
# 138463
Trichius fasciatus
mia0817 (2019-06-07)
# 138461
Pyrochroa coccinea
mia0817 (2019-06-07)
# 138460
Rhagium mordax
mia0817 (2019-06-07)
# 138459
Agapanthia villosoviridescens
mia0817 (2019-06-07)
# 138458
Pyrochroa coccinea
mia0817 (2019-06-07)
# 137314
Rhagium mordax
mia0817 (2019-06-03)
# 137300
Lagria atripes
mia0817 (2019-06-03)
# 137295
Amara ovata
mia0817 (2019-06-03)
# 137283
Poecilus cupreus
mia0817 (2019-06-03)
# 137279
Selatosomus latus
mia0817 (2019-06-03)
# 137275
Hippodamia variegata
mia0817 (2019-06-03)
# 137271
Polydrusus sericeus
mia0817 (2019-06-03)
# 136250
Anatis ocellata
mia0817 (2019-06-01)
# 136248
Pseudocistela ceramboides
mia0817 (2019-06-01)
# 136242
Diaperis boleti
mia0817 (2019-06-01)
# 136240
Ischnodes sanguinicollis
mia0817 (2019-06-01)
# 135341
Prosternon tessellatum
mia0817 (2019-05-30)
# 135337
Clytra quadripunctata
mia0817 (2019-05-30)
# 135332
Platycerus caraboides
mia0817 (2019-05-30)
# 135329
Cetonia aurata
mia0817 (2019-05-30)
# 135328
Valgus hemipterus
mia0817 (2019-05-30)
# 134938
Calathus erratus
mia0817 (2019-05-29)
# 134937
Calathus sp.
mia0817 (2019-05-29)
# 134935
Clytus arietis
mia0817 (2019-05-28)
# 134504
Oxythyrea funesta
mia0817 (2019-05-27)
# 134491
Pyrochroa serraticornis
mia0817 (2019-05-27)
# 134487
Pyrochroa coccinea
mia0817 (2019-05-27)
# 134484
Timarcha goettingensis
mia0817 (2019-05-27)
# 134468
Cerambyx scopolii
mia0817 (2019-05-27)
# 134246
Lochmaea crataegi
mia0817 (2019-05-26)
# 134242
Hippodamia variegata
mia0817 (2019-05-26)
# 134235
Agrypnus murina
mia0817 (2019-05-26)
# 133795
Stenocorus meridianus
mia0817 (2019-05-26)
# 133790
Cryptocephalus violaceus
mia0817 (2019-05-26)
# 133789
Cantharis rustica
mia0817 (2019-05-26)
# 133788
Phyllobius betulinus
mia0817 (2019-05-26)
# 133787
Oxythyrea funesta
mia0817 (2019-05-26)
# 133786
Selatosomus latus
mia0817 (2019-05-26)
# 131261
Cantharis cf. cryptica
mia0817 (2019-05-18)
# 131259
Selatosomus latus
mia0817 (2019-05-18)
# 131257
Curculio glandium
mia0817 (2019-05-18)
# 131256
Silpha tristis
mia0817 (2019-05-18)
# 131253
Dinoptera collaris
mia0817 (2019-05-18)
# 131248
Trichodes alvearius
mia0817 (2019-05-18)
# 131244
Polydrusus cervinus
mia0817 (2019-05-18)
# 131229
Actenicerus sjaelandicus
mia0817 (2019-05-18)
# 131225
Agrypnus murina
mia0817 (2019-05-18)
# 131043
Phyllobius pomaceus
mia0817 (2019-05-18)
# 131029
Anthaxia nitidula
mia0817 (2019-05-18)
# 130822
Grammoptera ruficornis
mia0817 (2019-05-17)
# 130821
Cantharis rustica
mia0817 (2019-05-17)
# 130814
Halyzia sedecimguttata
mia0817 (2019-05-17)
# 130804
Phyllobius oblongus
mia0817 (2019-05-17)
# 130801
Polydrusus sericeus
mia0817 (2019-05-17)
# 130785
Dorytomus tortrix
mia0817 (2019-05-17)
# 129776
Caenorhinus sp.
mia0817 (2019-05-13)
# 129769
Agrilus cyanescens
mia0817 (2019-05-13)
# 129766
Magdalis sp.
mia0817 (2019-05-13)
# 129754
Nebria brevicollis
mia0817 (2019-05-13)
# 129750
Smaragdina affinis
mia0817 (2019-05-13)
# 129748
Dinoptera collaris
mia0817 (2019-05-13)
# 129491
Propylea quatuordecimpunctata
mia0817 (2019-05-12)
# 129490
Stenocorus meridianus
mia0817 (2019-05-12)
# 129488
Pyrochroa serraticornis
mia0817 (2019-05-12)
# 129485
Cantharis livida
mia0817 (2019-05-12)
# 129481
Cantharis decipiens
mia0817 (2019-05-12)
# 129469
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2019-05-12)
# 129467
Trichodes alvearius
mia0817 (2019-05-12)
# 129466
Oxythyrea funesta
mia0817 (2019-05-12)
# 129463
Anthrenus pimpinellae
mia0817 (2019-05-12)
# 129462
Liparus coronatus
mia0817 (2019-05-12)
# 129258
Phyllobius betulinus
mia0817 (2019-05-12)
# 129256
Smaragdina affinis
mia0817 (2019-05-12)
# 129255
Harpalus affinis
mia0817 (2019-05-12)
# 129254
Harpalus dimidiatus
mia0817 (2019-05-12)
# 129079
Onthophagus verticicornis
mia0817 (2019-05-11)
# 129069
Cryptocephalus sericeus
mia0817 (2019-05-11)
# 128428
Notiophilus biguttatus
mia0817 (2019-05-08)
# 128290
Limodromus assimilis
mia0817 (2019-05-07)
# 128258
Platycerus caraboides
mia0817 (2019-05-07)
# 128251
Abax parallelepipedus
mia0817 (2019-05-07)
# 128250
Athous subfuscus
mia0817 (2019-05-07)
# 128248
Carabus auronitens
mia0817 (2019-05-07)
# 128242
Smaragdina salicina
mia0817 (2019-05-07)
# 128240
Chrysomela vigintipunctata
mia0817 (2019-05-07)
# 128238
Calvia quatuordecimguttata
mia0817 (2019-05-07)